Pentadbir Laman JBS

Khamis, 17 Disember 2015 15:14

Visi , Misi dan Objektif

VISI
Membentuk Malaysia yang lebih sejahtera, makmur dan bersatu melalui Pembangunan Belia dan Pembudayaan Sukan.

MISI
Memacu kemajuan belia dan sukan secara holistik untuk memenuhi aspirasi negara.
 
OBJEKTIF
1. Membina masyarakat belia yang berakhlak dan berdisiplin, melahirkan pemimpin belia dan usahawan belia serta mewujudkan tenaga kerja yang berkemahiran.
2. Membina remaja prihatin, mahir serta dinamik dan bertanggungjawab.
3. Meningkatkan penyertaan dalam sukan massa, sukan lasak dan sukan tradisional ke arah melahirkan masyarakat berbudaya sukan.
Khamis, 17 Disember 2015 09:43

Peta Lokasi

Rabu, 16 Disember 2015 11:33

Kumpulan Sasar

KUMPULAN SASAR

Di dalam merangka perancangan strategik dalam memastikan KBS memainkan peranan sebagai badan induk ke atas Pembangunan Belia dan Sukan, sudah semestinya KBS perlu menentukan kumpulan sasar atau pelanggan yang perlu diberikan perkhidmatan. Penting bagi KBS untuk menentukan kumpulan sasarnya supaya lebih mudah bagi KBS merancang sesuatu Program Belia dan Sukan yang ingin dilaksanakan serta memastikan objektif dan mesej yang ingin disampaikan di dalam sesuatu program itu akan sampai ke kumpulan sasar.

Kumpulan sasar KBS adalah terdiri daripada:
  • Semua lapisan masyarakat Malaysia
  • Belia berumur di antara 15 hingga 40 tahun (Dasar Pembangunan Belia Nasional)
  • Para atlet Sukan Prestasi Tinggi (Akta Majlis Sukan Negara)
  • Agensi-Agensi Kerajaan
  • Pertubuhan - Pertubuhan Sukan (Akta Pembangunan Sukan 1997)
  • Pertubuhan - Pertubuhan Belia
  • Pertubuhan - Pertubuhan NGO

Hak Cipta Terpelihara © 2020 Jabatan Belia dan Sukan Negara | Dibangunkan oleh Unit Pengurusan Korporat dan Portal, BPM/KBS