Pentadbir Laman JBS

Isnin, 14 Disember 2015 01:04

Warga JBSN


                                                                                        

                                        EMAIL                                  SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT SUMBER MANUSIA (HRMIS)

                                                                                        
                                  PENYATA GAJI                                                                 INTRANET
Isnin, 14 Disember 2015 01:03

Belia

[accordion]
[acc_item title="Pusat Satelit ISN"]
[list type="smallnumber3"]
[list_item]PUSAT SATELIT KOTA KINABALU[/list_item]
[list_item]PUSAT SATELIT MIRI[/list_item]
[list_item]PUSAT SATELIT PULAU PINANG[/list_item]
[/list]
[/acc_item]

[acc_item title="Kompleks Rakan Muda (KRM)"]Tiada Maklumat Terkini[/acc_item]

[acc_item title="KRM Udara dan Air"]Tiada Maklumat Terkini[/acc_item]

[acc_item title="KRM Air"]Tiada Maklumat Terkini[/acc_item]

[acc_item title="Kompleks Belia dan Sukan (KOMBES)"]Tiada Maklumat Terkini[/acc_item]

[acc_item title="Akademi Pembangunan Belia Malaysia (APBM)"]Tiada Maklumat Terkini[/acc_item]

[acc_item title="Gelanggang Futsal 1Malaysia"]Tiada Maklumat Terkini[/acc_item]

[acc_item title="Gelanggang Sukan Pelbagai Guna"]Tiada Maklumat Terkini[/acc_item]

[acc_item title="Gim 1 Malaysia"]Tiada Maklumat Terkini[/acc_item]

[acc_item title="Y-Centre, Pusat Transformasi Bandar"]Tiada Maklumat Terkini[/acc_item]

[acc_item title="Stadium Nasional"]Tiada Maklumat Terkini[/acc_item][acc_item title="Stadium Putra"]Tiada Maklumat Terkini[/acc_item]

[acc_item title="Stadium Hoki Nasional"]Tiada Maklumat Terkini[/acc_item]

[acc_item title="Dewan Sri Putra"]Tiada Maklumat Terkini[/acc_item]

[acc_item title=Pusat Akuatik Nasional"]Tiada Maklumat Terkini[/acc_item]

[acc_item title="Pusat Skuasy Nasional"]Tiada Maklumat Terkini[/acc_item]
[acc_item title="Stadium Juara"]Tiada Maklumat Terkini[/acc_item]
[acc_item title="Pusat Bowling Padang Nasional"]Tiada Maklumat Terkini[/acc_item]
[acc_item title="Kompleks Sukan Negara Shah Alam (Panasonic)"]Tiada Maklumat Terkini[/acc_item]
[acc_item title="Stadium Hoki Tun Razak"]Tiada Maklumat Terkini[/acc_item]
[acc_item title="Pusat Skuasy Jalan Duta"]Tiada Maklumat Terkini[/acc_item]
[acc_item title="Kompleks Tenis"]Tiada Maklumat Terkini[/acc_item]
[/accordion]
Isnin, 14 Disember 2015 01:03

Sukan

[tabs]
[tab_item title="Maklumat Am"]
Visi
Membudayakan Sukan Di Kalangan Masyarakat Bagi Merealisasikan “Negara Bersukan”.   

Misi
Meningkatkan penyertaan ramai dan menerapkan amalan hidup aktif melalui aktiviti Sukan Untuk Semua serta memperluaskan potensi bakat sukan. 

Objektif
[list type="bullet"]
[list_item]Meningkatkan penyertaan, mengoptimumkan penggunaan dan aksesibiliti  kemudahan sukan ke arah kesejahteraan serta kesepaduan rakyat; [/list_item]
[list_item]Mengukuhkan jaringan kerjasama Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) dalam pembangunan Sukan Untuk  Semua; [/list_item]
[list_item]Meningkatkan pengetahuan dan amalan bersukan serta memperkasakan persatuan /penggerak sukan; dan [/list_item]
[list_item]Meneruskan kesinambungan sukan (sport continuum) dengan menyediakan platform penyerlahan bakat sebagai asas kukuh ke arah kecemerlangan sukan negara. [/list_item]
[/list]

Fungsi
[list type="bullet"]
[list_item]Agensi peneraju dalam bidang Sukan Untuk Semua dengan menyedia, melaksana dan mempromosi aktiviti/program sukan di pelbagai peringkat; [/list_item]
[list_item]Memperkukuhkan pekongsian ilmu dan kepakaran dengan menyediakan peluang latihan kepada penggerak Sukan Untuk Semua; [/list_item]
[list_item]Mengukuhkan jaringan kerjasama Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) serta bekerjasama dengan NGO’s Sukan Untuk Semua; [/list_item]
[list_item]Menyelaras polisi/dasar pembangunan sukan yang diputuskan oleh Kerajaan bersama Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik; [/list_item]
[list_item]Menyediakan data-data/statistik berkaitan pembangunan Sukan Untuk Semua; dan [/list_item]
[list_item]Menjadi sumber rujukan bagi pembangunan Sukan Untuk Semua. [/list_item]
[/list]

Piagam Pelanggan Keutamaan kami ialah untuk memberi perkhidmatan yang bersih, cekap, cepat dan tepat dalam suasana mesra dengan penuh komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab kami.  Bagi mencapai hasrat ini, kami berjanji untuk :
[list type="numblocks3"]
[list_item]Memproses dan meluluskan permohonan bantuan peruntukan projek / aktiviti (PK42000) daripada persatuan-persatuan sukan dalam tempoh dua bulan daripada tarikah permohonan lengkap diterima;[/list_item]
[list_item]Menyediakan kalendar aktivit tahunan selewat-lewatnya pada bulan Februari setiap tahun untuk dilaksanakan di peringkat Kebangsaan, Negeri dan Daerah.[/list_item]
[list_item]Menyediakan laporan lengkap berkitan dengan perlaksanaan program / aktiviti dalam tempoh empat belas (14) hari selepas program / aktivit selesai.[/list_item]
[list_item]Menyelesaikan segala dokumen bayaran dan perbelanjaan khusus atau pembelian dalam masa seminggu.[/list_item]
[list_item]Menyebar dan mengeluarkan maklumat borang khusus dalam masa tiga puluh (30) hari mengikut penjadualan.[/list_item]
[list_item]Bersedia memberi bimbingan dan khidmat dalam sebarang aktivit Sukan Massa selaras dengan Dasar Sukan Negara dan wawaan Negara sepanjang tahun.[/list_item]
[list_item]Memaklumkan kepada persatuan / agensi sebulan sebelum sesuatu program dilaksanakan.[/list_item]
[list_item]Merancang, membangunkan dan memantau program-program Sukan Massa setiap tahun.[/list_item]
[list_item]Mengawas dan menyelaras pembangunan kemudahan Sukan Untuk Semua setiap tahun.[/list_item]
[/list]
[/tab_item]

[tab_item title="Polisi"]
[list type="bullet"]
[list_item]Dasar Sukan Negara 2009[/list_item]
[list_item]Akta 576 - Akta Pembangunan Sukan 1997[/list_item]
[list_item]Jenis-Jenis Sukan Di Bawah Jadual 1 Akta Pembangunan Sukan 1997[/list_item]
[lightbox src="/images/JBSN/SUKAN/1)INFO/INFO.jpg" width="1124" height="795" lightbox="on" border="yes" title=" " align="left"] Klik pada gambar untuk paparan maksimum.
[/list]
[/tab_item]

[tab_item title="Program"]
[accordion]
[acc_item title="PENGGALAKAN DAN PEMBANGUNAN SUKAN"]
[list type="bullet"]
[list_item]Hari Sukan Negara (HSN)[/list_item] 
[list_item]Liga Sukan Untuk Semua (LiSUS)[/list_item]
[list_item]Kem Bakat Badminton[/list_item]
[list_item]Anugerah Sukan Untuk Semua (ASUS)[/list_item]
[list_item]Program Kesedaran Negara Bersukan[/list_item]
[/list]
[/acc_item]

[acc_item title="KECERGASAN NASIONAL"]
[list type="bullet"]
[list_item]FitMalaysia[/list_item]
[list_item]Aerobic Course[/list_item]
[list_item]Pembangunan Gimnasium 1 Malaysia (G1M)[/list_item]
[list_item]Variasi Cergas 1Malaysia (VC1M)[/list_item]
[list_item]Jom Cergas 1Malaysia (JC1M)[/list_item]
[/list]
[/acc_item]

[acc_item title="PEMBANGUNAN REKREASI"]
[list type="bullet"]
[list_item]Program Pembangunan Sukan Rekreasi Outreach[/list_item]
[list_item]Program Pembangunan Sukan Extreme[/list_item]
[list_item]Program Pembangunan Sukan Air[/list_item]
[list_item]Program Pembangunan Sukan Bermotor[/list_item]
[list_item]Program Pembangunan Sukan Darat dan Air[/list_item]
[/list]
[/acc_item]

[acc_item title="PEMBANGUNAN SUKAN ORANG KURANG UPAYA"]
[list type="bullet"]
[list_item]INSPIRE Italent & Itrain Synergy [/list_item]
[list_item]Inspire Coaching [/list_item]
[list_item]Inspire Course [/list_item]
[list_item]Kejohanan Paralimpiad [/list_item]
[/list]
[/acc_item]
[lightbox src="/images/JBSN/SUKAN/1)INFO/Caw.BPS.jpg" width="1124" height="795" lightbox="on" border="yes" title="Cawangan Pembangunan Sukan" align="left"] Klik pada gambar untuk paparan maksimum.
[/accordion]
[/tab_item]

[tab_item title="Carta Organisasi"]
[lightbox src="/images/JBSN/SUKAN/1)INFO/JAN2018.jpg" width="1124" height="795" lightbox="on" border="yes" title="Carta Organisasi Bahagian Pembangunan Sukan" align="left"] Klik pada gambar untuk paparan maksimum. Kemaskini pada 26 Januari 2018
[/tab_item]

[/tabs]

Hak Cipta Terpelihara © 2020 Jabatan Belia dan Sukan Negara | Dibangunkan oleh Unit Pengurusan Korporat dan Portal, BPM/KBS