Displaying items by tag: misi

Khamis, 17 September 2015 12:29

Visi , Misi , Objektif

VISI

Melahirkan Belia Sejahtera, Negara Aktif Bersukan

MISI

Menjadikan Belia Pemangkin Negara Berdaya Maju dan Membudayakan Gaya Hidup Aktif melalui Ekosistem Sukan yang Mampan

OBJEKTIF

  • Melahirkan belia yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan, kemahiran, keusahawanan dan kesukarelaan.
  • Memperkasa organisasi belia dan sukan.
  • Mempertingkatkan kesedaran dan penyertaan dalam sukan massa.
  • Melahirkan belia remaja yang kreatif, prihatin, mahir dan dinamik.
  • Meningkatkan golongan belia yang bersepadu, berwawasan, bertanggungjawab dan mempunyai nilai-nilai murni.
Tagged under

Hak Cipta Terpelihara © 2020 Jabatan Belia dan Sukan Negara | Dibangunkan oleh Unit Pengurusan Korporat dan Portal, BPM/KBS