home button

Rabu, 24 Februari 2016 23:36

Piagam Pelanggan JBS Sarawak

Written by
Rate this item
(1 Vote)
PIAGAM PELANGGAN JABATAN BELIA DAN SUKAN NEGERI SARAWAK

Kami Warga Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak  akan sentiasa komited dalam memberikan perkhidmatan yang bersih, cekap, tepat dan cepat dalam suasana mesra serta pertimbangan yang adil dan saksama kepada semua pelanggan tanpa mengira umur, jantina, keturunan, agama atau taraf sosio-ekonomi dalam menjalankan tugas kami.Bagi mencapai matlamat tersebut kami berjanji :

[list type="smallnumber3"]
[list_item]Menyediakan 100 Program Kecergasan kepada rakyat Negeri Sarawak dalam tempoh setahun; [/list_item]
[list_item]Menyediakan 100 Program Pembangunan Belia dan Pembangunan Rakan Muda dalam tempoh setahun; [/list_item]
[list_item]Memuat naik maklumat semasa atas talian dalam tempoh dua (2) hari bekerja; [/list_item]
[list_item]Memberi maklumbalas sebarang aduan menerusi Portal Jabatan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja; [/list_item]
[list_item]Mengesahkan penerimaan aduan dan pertanyaan dalam tempoh satu (1) hari bekerja dan memberikan maklumbalas aduan dalam masa tiga (3) hari; [/list_item]
[list_item]Memaklumkan keputusan permohonan bantuan aktiviti yang dikemukakan oleh pertubuhan belia dan badan sukan dalam tempoh tiga (3) hari daripada tarikh mesyuarat; dan [/list_item]
[list_item]Memproses bayaran dalam tempoh 14 hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.[/list_item] [/list]
PRESTASI PIAGAM PELANGGAN JABATAN BELIA DAN SUKAN NEGERI SARAWAK

Read 3670 times Last modified on Jumaat, 17 Februari 2017 09:44