home button

Pentadbir JBS Sabah

Isnin, 04 April 2016 18:21

Kemudahan

Unit : 3 Gelanggang
Kadar Sewaan : RM15.00/Sejam (Siang/Malam)
Unit : 2 Gelanggang
Futsal : Kadar Sewa RM15.00/Sejam (Siang) | RM30.00/Sejam (Malam)
Sepak Takraw : Kadar Sewa RM15.00/Sejam (Siang) | RM30.00/Sejam (Malam)
Bola Jaring : Kadar Sewa RM15.00/Sejam (Siang) | RM30.00/Sejam (Malam)


Unit : 1 Gelanggang

Unit : 1 Dewan
Kadar Sewaan : RM50.00/Sejam | RM100.00/Sejam (Siang)
Kadar Sewaan : RM50.00/Sejam | RM100.00/Sejam (Malam)
PA Sistem : RM100.00/Sehari

Unit : 2 Unit (Lelaki/Wanita)
Kapasiti : 74 Orang 
Kadar Sewa : RM15.00 Sehari
Caj Dobi : RM10.00 (Sekali Bayar)Unit : 1 Unit kafetaria
Kapasiti : 150 Orang
Unit : 1
Kadar Sewaan : RM4.00/harian
Unit : 3 Bilik
Kadar Sewaan : RM50.00/Sejam (Siang/Malam) / RM320.00/Sehari
PA Sistem : RM50.00/SehariUnit : 1

Unit : 1

Unit : 1 Surau
Muatan Jemaah : 50-100 OrangKadar Harga Baru ini berkuatkuasa pada 2 Ogos 2018

Jumaat, 18 Disember 2015 10:19

Piagam Pelanggan

Bagi mencapai matlamat ini, kami berjanji;-

[list type="smallnumber3"]
[list_item]Menyediakan 100 program kecergasaan kepada rakyat Malaysia dalam tempoh setahun;[/list_item]
[list_item]Menyediakan 100 Program Pembangunan Belia dan Pembangunan Rakan Muda dalam tempoh setahun;[/list_item]
[list_item]Memuat naik maklumat semasa atas talian dalam tempoh dua (3) hari bekerja;[/list_item]
[list_item]Mengesahkan penerimaan aduan dan pertanyaan dalam tempoh satu (1) hari bekerja dan memberi maklumbalas aduan dalam masa tiga (3) hari;[/list_item] 
[list_item]Memaklumkan keputusan permohonan bantuan aktiviti yang dikemukakan oleh pertubuhan belia dan badan sukan dalam tempoh tiga (3) hari daripada tarikh mesyuarat; dan[/list_item]
[list_item]Memproses bayaran dalam tempoh 14 hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.[/list_item]
[/list]


Prestasi Piagam Pelanggan
Jumaat, 18 Disember 2015 09:31

Objektif dan Fungsi Jabatan

VISI

Belia yang wujud pada tahun 2010 adalah belia yang berpengetahuan, berkemahiran, mengamalkan nilai-nilai murni, harmoni, proaktif, berdisiplin, jatidiri dan patriotisme bagi menghadapi cabaran globalisasi sebagai penyumbang utama dalam pembangunan sosial serta ekonomi negara dan melalui sukan ianya memupuk perpaduan bangsa ke arah mewujudkan masyarakat sihat, cergas dan aktif.
MISI

Membina generasi belia yang berketrampilan dalam bidang kepimpinan, keusahawanan, kemahiran, pengurusan organisasi dengan pemupukkan nilai-nilai murni melalui Gaya hidup Berkualiti dan peningkatan penyertaan masyarakat dalam Sukan Massa, Sukan Lasak, Sukan Tradisional ke arah mewujudkan perpaduan nasional serta imej Sihat, Cergas dan Bersatu selaras dengan wawasan 2020.

OBJEKTIF

OBJEKTIF UMUM
“Melahirkan masyarakat belia yang bersatu padu, berdisiplin dan bergerak maju serta pembinaan satu masyarakat yang sihat dan cergas kearah perpaduan negara”

OBJEKTIF KHUSUS
Di dalam merealisasikan matlamat tersebut, Jabatan ini telah mengenalpasti 6 objektif khusus jabatan ini bagi melicinkan perjalanan operasinya seperti berikut:
[list type="smallnumber3"]
[list_item]Melahirkan belia yang bermoral, berdisiplin, berdaya saing kearah kemajuan Negara.[/list_item]
[list_item]Menyediakan barisan pemimpin pelapis muda sebagai pemangkin lepada perubahan masa hadapan yang gemilang.[/list_item]
[list_item] Menggalakkan penyertaan belia dalam bidang perniagaan sebagai persiapan ke arah mewujudkan lebih ramai usahawan belia.[/list_item] 
[list_item]Memberi latihan kemahiran vokasional dan bimbingan serta dorongan kepada belia untuk membolehkan mereka mendapat pekerjaan[/list_item] 
[list_item]Membentuk dan membina masyarakat yang cergas, aktif, berdisiplin dan sentiasa menghayati dan mengamalkan konsep ‘Cergas Sepanjang Hayat’.[/list_item] 
[list_item]Memberi pendedahan kepada pelbagai aktiviti rekreasi, kesedaran pendidikan konserversi dan kehidupan alam semulajadi.[/list_item]
[/list]