home button

Selasa, 15 Disember 2015 10:35

Visi , Misi dan Objektif

Written by
Rate this item
(1 Vote)

VISI
Belia di tahun 2020 merupakan generasi yang berpengetahuan,berteknologi tinggi,berkemahiran,mengamalkan nilai-nilai yang berteraskan masyarakat cergas,harmoni,produktif,berdisiplin,jatidiri serta menampilkan semangat patriotism dan kesukarelaan yang tinggi bagi menghadapi cabaran globalisasi sebagai penyumbang utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi negara.


MISI
Untuk membentuk generasi belia yang berketerampilan dalam bidang kepimpinan,keusahawanan,kemahiran pengurusan oranisasi dengan pemupukan nilai-nilai murni melalui gaya hidup berkualiti dan meningkatkan penyertaan masyarakat dalam sukan massa,sukan lasak,sukan tradisional kea rah mewujudkan perpaduan nasional serta imej Malaysia Cergas selaras dengan Wawasan 2020.


OBJEKTIF
*Untuk menyediakan satu masyarakat belia yang berperibadi tinggi,berakhlak mulia,berkualiti,bersepadu,taat setia pada negara,berkemahiran tinggi,sikap berdikari,semangat berorganisasi,mempunyai daya kepimpinan yang matang.
*Untuk membina dan melahirkan maysarakat yang cergas,sihat dan bersatu

Read 3347 times Last modified on Khamis, 25 Februari 2016 11:28