PUTRAJAYA, 28 JUN 2021:  Satu sesi taklimat pengurusan penyelarasan prestasi kewangan bayaran elaun sukarelawan Malaysia Vaccine Support Volunteers (MyVac) telah diadakan secara atas talian (platform zoom). Sesi taklimat yang diselaraskan oleh Task Force Myvac Bahagian Pembangunan Rakan Muda (BPRM) ini disampaikan oleh Encik Ahmad Mustafa bin Mohamad, wakil daripada Bahagian Pengurusan dan Perkhidmatan Sokongan, Jabatan Belia dan Sukan Negara. Sesi ini diadakan bertujuan untuk memberi penerangan berkaitan pelaporan kewangan serta pemantapan keberkesanan pemantauan tadbir urus dalam mengenal pasti, menangani dan mengurangkan isu pengurusan kewangan terutamanya berkaitan pembayaran elaun sukarelawan MyVac.

Sesi taklimat yang diselaraskan oleh Task Force Myvac Bahagian Pembangunan Rakan Muda (BPRM) ini disampaikan oleh Encik Ahmad Mustafa bin Mohamad, wakil daripada Bahagian Pengurusan dan Perkhidmatan Sokongan, Jabatan Belia dan Sukan Negara.

Sesi ini diadakan bertujuan untuk memberi penerangan berkaitan pelaporan kewangan serta pemantapan keberkesanan pemantauan tadbir urus dalam mengenal pasti, menangani dan mengurangkan isu pengurusan kewangan terutamanya berkaitan pembayaran elaun sukarelawan MyVac.

Disediakan Oleh : Bahagian Pembangunan Rakan Muda

._ERbj1g7D { position: relative; } ._VWvqNvR9 { vertical-align: middle; } ._7XqAY8_A > span:last-child { line-height: inherit; } ._7XqAY8_A[class*="dropcap--"] > span:first-child { display: block; margin-right: 10px; float: left; font-size: 2em; background: #919da9; color: black; width: 50px; height: 50px; line-height: 50px; } ._7XqAY8_A[class*="dropcap--"]:not(.dropcap--none) > span:first-child { margin-right: 20px; text-align: center; } ._7XqAY8_A.dropcap--none > span:first-child { text-align: inherit; line-height: 1 !important; width: auto !important; height: auto !important; background: none !important; border-radius: 0; } ._7XqAY8_A.dropcap--circle > span:first-child { border-radius: 100%; } ._7XqAY8_A:not([class*="dropcap--"]) > span { margin-right: 0 !important; } ._7XqAY8_A ol, ._7XqAY8_A ul { list-style-position: inside; } ._7XqAY8_A blockquote { font-size: inherit; } ._O689JW7n { position: relative; } ._pDNE0kYl { position: relative; } ._pDNE0kYl { margin: 0 -15px; } ._DblQBlAM { position: relative; } ._DblQBlAM { clear: both; } ._DblQBlAM[data-parallax="true"] { position: relative; background: none !important; } ._DblQBlAM__parallax { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; overflow: hidden; pointer-events: none; background-size: cover !important; background-repeat: no-repeat; } ._DblQBlAM { box-sizing: border-box; padding: 15px 0; position: relative; } ._DblQBlAM[data-container] ._DblQBlAM__container { padding-left: 15px; padding-right: 15px; width: auto; margin: auto; box-sizing: border-box; } ._DblQBlAM .pf-parallax__img { position: absolute; object-fit: cover; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; z-index: -1; } @media all { .__pf_lf38t4 ._a365hlq1[data-id="_a365hlq1"] { text-align: justify; } .__pf_lf38t4 ._13OPhmkx[data-id="_13OPhmkx"] { text-align: justify; } } @media only screen and (max-width: 767px) { } @media only screen and (min-width: 768px) and (max-width: 991px) { } @media only screen and (min-width: 992px) and (max-width: 1199px) { } @media only screen and (min-width: 1200px) { }
window.__pagefly_options__=window.__pagefly_options__||[],window.__pagefly_options__.push({"isBackend":false,"isPreview":false,"key":"helper","css":[],"js":[],"page_id":"29478"});