KPM3

 

7 Oktober 2020, Putrajaya - Perjumpaan bersama Kementerian Pendidikan Malaysia, Bahagian Sukan Kokurikulum & Kesenian yang dipengerusikan oleh Encik Zainal bin Abas. Perbincangan ini berkenaan pelaksanaan Program Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda (ARPRM) di sekolah seluruh Malaysia. Semoga jalinan kerjasama ini memberi impak kepada program ARPRM akan datang.