Pemurnian IYC9

5 Oktober 2020, Kuala Lumpur - Bengkel Pemurnian Manual Badan Operasi  Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda (ARPRM) bagi tujuan penambahbaikan manual program ARPRM sedia ada. Terima kasih kpd semua pihak yang terlibat