KELANTAN, 27 JANUARI 2022 - Pengauditan Pengurusan Kewangan di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Kelantan telah dijalankan bermula pada 16 hingga 18 Januari 2022.Tujuan pengauditan dijalankan adalah untuk meningkatkan kualiti pengurusan kewangan dengan memastikan kawalan dalaman dan pematuhan kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam pengurusan kewangan telah dilaksanakan dengan baik dan sempurna.Seramai tiga orang pegawai dari Unit Audit Dalam yang diketuai oleh Puan Nor Aliza Syamsinar bt Shabuddin, Puan Rusilawati bt Ibrahim dan Puan Nursida bt Yaacob.Disediakan oleh  : Urusetia Portal Kompleks Belia dan Sukan Negeri Kelantan