MERSING, 11 November 2019 - Pemeriksaan Aset Alih Kerajaan 2019 telah dilaksanakan di Pejabat Belia dan Sukan Daerah Mersing pada 10 November 2019 (Ahad). Pegawai pemeriksa ialah Encik Sodikin bin Ali dan Encik Mohsien bin Jamaluddin daripada Jabatan Belia dan Sukan Negeri Melaka.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui keadaan dan prestasi, memastikan setiap aset alih mempunyai daftar/ rekod yang lengkap, tepat dan dikemas kini. Selain itu juga untuk memastikan setiap aset alih berada di lokasi sama seperti tercatat dalam daftar (Sistem SPA).

 

Disediakan oleh PBSD Mersing