VISI

Membudayakan sukan di kalangan masyarakat bagi merealisasikan “Negara Bersukan”.

misi

Meningkatkan penyertaan ramai dan menerapkan amalan hidup aktif melalui aktiviti Sukan Untuk Semua
serta memperluaskan potensi bakat sukan.

objektif

  • Meningkatkan penyertaan, mengoptimumkan penggunaan dan aksesibiliti kemudahan sukan ke arah kesejahteraan serta kesepaduan rakyat.
  • Mengukuhkan jaringan kerjasama antara Kementerian dan Agensi serta bekerjasama dengan NGO's dalam Pembangunan Sukan Untuk Semua.
  • Meningkatkan pengetahuan dan amalan bersukan serta memperkasakan persatuan atau penggerak sukan.
  • Meneruskan kesinambungan sukan (sport continuum) dengan menyediakan platform penyerlahan bakat sebagai asas kukuh ke arah kecemerlangan sukan negara.