faq    hubungi   maklumbalas   peta
Bagi mencapai matlamat ini, kami berjanji :-

  • Menyediakan 1500 Program Kecergasan kepada rakyat Malaysia dalam tempoh setahun;
  • Menyediakan 1500 Program Pembangunan Belia dan Pembangunan Rakan Muda dalam tempoh setahun;
  • Memuat naik maklumat semasa atas talian dalam tempoh 2 hari bekerja;
  • Mengesahkan penerimaan aduan dan pertanyaan dalam tempoh 1 hari bekerja dan memberikan maklumbalas aduan dalam masa 3 hari;
  • Memaklumkan keputusan permohonan bantuan aktiviti yang dikemukakan oleh pertubuhan belia dan badan sukan dalam tempoh 3 hari daripada tarikh mesyuarat; dan
  • Memproses bayaran dalam tempoh 14 hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.

-> Prestasi Piagam Pelanggan
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Pink Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction