• Menyediakan laporan pelaksanaan program dalam tempoh 7 hari selepas program dilaksanakan.
  • Menerima dan memproses permohonan bantuan dari ngo, belia dan sukan dalam tempoh 3 hari dari permohonan diterima.
  • Melatih dan melahirkan 40 orang pemimpin belia setiap tahun.
  • Memproses permohonan penubuhan persatuan belia dan sukan dalam tempoh 3 hari dari tarikh permohonan diterima.
  • Menjawab pertanyaan dalam laman web jabatan dalam tempoh 3 hari.
  • Menggalakkan penglibatan masyarakat dalam sukan massa dan gaya hidup sihat.
  • Menjelaskan bayaran kepada pembekal dalam masa empat belas (14) hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.
  • Melahirkan seramai 100 sukarelawan yang bergiat aktif dalam bidang kesukarelawan dalam tempoh setahun di samping menggalakkan lebih ramai penglibatan remaja malaysia tanpa mengira agama dan bangsa.
  • Melahirkan penerima anugerah remaja perdana setiap tahun bagi menerima pengiktirafan di peringkat antarabangsa.
  • Memproses tempahan pengguna dan memberi keputusan permohonan tempahan dalam masa 3 hari.
  • Penerimaan bayaran tempahan sebelum jam 3 petang dan segala urusan penghantaran kutipan hasil ke bank diperbankan setiap hari.
Prestasi Piagam Pelanggan


Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Pink Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction