Pentadbir Laman JBS

Rabu, 16 Disember 2015 10:47

Carta Organisasi JBSN

 
 
Rabu, 16 Disember 2015 10:24

Strategi

Strategi JBSN bagi mencapai objektif tersebut adalah seperti berikut iaitu;

 • Mengukuhkan program-program pembangunan kepimpinan, keusahawanan, kemahiran, kesukarelaan dan pengurusan kepada kumpulan sasar.
 • Menyediakan kemudahan dan sokongan kepada Pertubuhan Belia dan Sukan.
 • Mengukuhkan program-program kesukarelaan dan patriotisme di kalangan kumpulan sasar.
 • Memaksimumkan program-program kesukarelaan dan patriotisme di kalangan kumpulan sasar.
 • Memaksimumkan penggunaan infrastruktur dan kemudahan sukan.
 • Menyediakan promosi dan pemasaran yang berkesan untuk menarik minat kumpulan sasar.
 • Memantau dan menilai keberkesanan program.
Rabu, 16 Disember 2015 10:03

Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN

Bagi mencapai matlamat ini, kami berjanji ;

 • Menyediakan 1500 Program Kecergasan kepada rakyat Malaysia dalam tempoh setahun;
 • Menyediakan 1500 Program Pembangunan Belia dan Pembangunan Rakan Muda dalam tempoh setahun;
 • Memuat naik maklumat semasa atas talian dalam tempoh dua (2) hari bekerja;
 • Mengesahkan penerimaan aduan dan pertanyaan dalam tempoh satu (1) hari bekerja dan memberikan maklumbalas aduan dalam masa tiga (3) hari;
 • Memaklumkan keputusan permohonan bantuan aktiviti yang dikemukakan oleh Pertubuhan Belia dan Badan Sukan dalam tempoh tiga (3) hari daripada tarikh mesyuarat; dan
 • Memproses bayaran dalam tempoh 14 hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.

Hak Cipta Terpelihara © 2020 Jabatan Belia dan Sukan Negara | Dibangunkan oleh Unit Pengurusan Korporat dan Portal, BPM/KBS