Isnin, 30 November 2015 16:15

Visi , Misi, dan Objektif

Written by

VISI

Belia berdaya maju, bersatu-padu, mengamalkan nilai-nilai murni dan masyarakat Berbudaya Sukan menjelang 2020.

MISI

Menyediakan Program Pembangunan Belia dan Sukan supaya dapat memberi sumbangan terbaik ke arah pembinaan bangsa dan negara Malaysia yang cemerlang dalam pelbagai bidang, khususnya bagi Meningkatkan pembangunan generasi muda ke arah mewarisi dan mengangkat peradaban bangsa dan negara; dan; Pembangunan sukan untuk semua khususnya bagi melahirkan masyarakat aktif, cergas dan sihat.

OBJEKTIF

UMUM Membina masyarakat belia yang berakhlak dan berdisiplin. Melahirkan pemimpin dan usahawan belia serta mewujudkan tenaga pekerja mahir belia. Membina masyarakat yang sihat dan cergas ke arah kesejahteraan negara

Read 28154 times

Hak Cipta Terpelihara © 2020 Jabatan Belia dan Sukan Negara | Dibangunkan oleh Unit Pengurusan Korporat dan Portal, BPM/KBS