• International Exchange Program
 • make a diffrent
 • Pelan Strategik
 • TN 50Visi
Merealisasikan konsep ‘Sukan Untuk Semua’ melalui perkhidmatan dan pembangunan sukan dengan menganjurkan program pembangunan sukan yang melibatkan penyertaan ramai dari peringkat akar umbi di semua kawasan sehingga ke peringkat antarabangsa dengan memberi fokus kepada pembangunan ‘Sukan Untuk Semua’.
 
Misi
Perpaduan nasional dan membentuk budaya sukan, melahirkan pemimpin dan penggerak, sukan massa di semua peringkat, perkongsian bijak (smart partnership), hub sukan massa dan penganjuran sukan antarabangsa dan memaksimakan penggunaan kemudahan sukan massa.
 
Objektif
Meningkatkan jumlah persatuan-persatuan sukan, perkongsian bijak (smart partnership), menyediakan kemudahan sukan, dan meningkatkan penyertaan masyarakat dalam Sukan Untuk Semua.
 
Fungsi
 • Menyediakan program keilmuan dan latihan;
 • Mengukuhkan program pembangunan sukan massa;
 • Melibatkan semua lapisan masyarakat dari semua peringkat akar umbi;
 • Mengupayakan pertubuhan sukan, rekreasi dan kecergasan;
 • Menyediakan peluang, kemudahan dan prasarana kepada masyarakat;
 • Meningkatkan semangat kesukarelaan dan patriotisma.


Piagam Pelanggan

Keutamaan kami ialah untuk memberi perkhidmatan yang bersih, cekap, cepat dan tepat dalam suasana mesra dengan penuh komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab kami.

Bagi mencapai hasrat ini, kami berjanji untuk :

 • Memproses dan meluluskan permohonan bantuan peruntukan projek / aktivit (PK42000) daripada persatuan-persatuan sukan dalam tempoh dua bulan daripada tarikah permohonan lengkap diterima;
 • Menyediakan kalendar aktivit tahunan selewat-lewatnya pada bulan Februari setiap tahun untuk dilaksanakan di peringkat Kebangsaan, Negeri dan Daerah.
 • Menyediakan laporan lengkap berkitan dengan perlaksanaan program / aktiviti dalam tempoh empat belas (14) hari selepas program / aktivit selesai.
 • Menyelesaikan segala dokumen bayaran dan perbelanjaan khusus atau pembelian dalam masa seminggu.
 • Menyebar dan mengeluarkan maklumat borang khusus dalam masa tiga puluh (30) hari mengikut penjadualan.
 • Bersedia memberi bimbingan dan khidmat dalam sebarang aktivit Sukan Massa selaras dengan Dasar Sukan Negara dan wawaan Negara sepanjang tahun.
 • Memaklumkan kepada persatuan / agensi sebulan sebelum sesuatu program dilaksanakan.
 • Merancang, membangunkan dan memantau program-program Sukan Massa setiap tahun.
 • Mengawas dan menyelaras pembangunan kemudahan Sukan Untuk Semua setiap tahun.
 • Polisi


  • Dasar Sukan Negara 2009

  • Akta 576 - Akta Pembangunan Sukan 1997

  • Jenis-Jenis Sukan Di Bawah Jadual 1 Akta Pembangunan Sukan 1997

  • Klik pada gambar untuk paparan maksimum.   • PENGGALAKAN DAN PEMBANGUNAN SUKAN

    • Hari Sukan Negara (HSN)
    • Liga Sukan Untuk Semua (LiSUS)
    • Kem Bakat Badminton
    • Anugerah Sukan Untuk Semua (ASUS)
    • Program Kesedaran Negara Bersukan
   • KECERGASAN NASIONAL

    • FitMalaysia
    • Aerobic Course
    • Pembangunan Gimnasium 1 Malaysia (G1M)
    • Variasi Cergas 1Malaysia (VC1M)
    • Jom Cergas 1Malaysia (JC1M)
   • PEMBANGUNAN REKREASI

    • Program Pembangunan Sukan Rekreasi Outrec
    • Program Pembangunan Sukan Extreme
    • Program Pembangunan Sukan Air
    • Program Pembangunan Sukan Bermotor
    • Program Pembangunan Sukan Darat dan Air Di KRAMSAU/KRAMSA
   • PEMBANGUNAN SUKAN ORANG KURANG UPAYA (OKU)

    • INSPIRE Italent & Itrain
    • Synergy Inspire
    • Coaching Inspire Course
    • Kejohanan Paralimpiad
   • Klik pada gambar untuk paparan maksimum.


   Klik pada gambar untuk paparan maksimum.

   Kemaskini pada 7 Disember 2017
                               
   Template Settings

   Color

   For each color, the params below will give default values
   Tomato Green Blue Cyan Pink Purple

   Body

   Background Color
   Text Color

   Footer

   Select menu
   Google Font
   Body Font-size
   Body Font-family
   Direction