faq    hubungi   maklumbalas   peta
 • eyxchange
 • selamat tahun baru
 • YOUTH ENTREPRENEURIAL NETWORK (YEN)
 • PANDUAN PENGGUNAAN LOGA KBS
 • make a difference
 • Jom Like and Share
 • YData @IYRES
 • Pelan Strategik
Visi
Membudayakan Sukan Di Kalangan Masyarakat Bagi Merealisasikan “Negara Bersukan”.   

Misi
Meningkatkan penyertaan ramai dan menerapkan amalan hidup aktif melalui aktiviti Sukan Untuk Semua serta memperluaskan potensi bakat sukan. 

Objektif
 • Meningkatkan penyertaan, mengoptimumkan penggunaan dan aksesibiliti  kemudahan sukan ke arah kesejahteraan serta kesepaduan rakyat;
 • Mengukuhkan jaringan kerjasama Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) dalam pembangunan Sukan Untuk  Semua;
 • Meningkatkan pengetahuan dan amalan bersukan serta memperkasakan persatuan /penggerak sukan; dan
 • Meneruskan kesinambungan sukan (sport continuum) dengan menyediakan platform penyerlahan bakat sebagai asas kukuh ke arah kecemerlangan sukan negara.

Fungsi
 • Agensi peneraju dalam bidang Sukan Untuk Semua dengan menyedia, melaksana dan mempromosi aktiviti/program sukan di pelbagai peringkat;
 • Memperkukuhkan pekongsian ilmu dan kepakaran dengan menyediakan peluang latihan kepada penggerak Sukan Untuk Semua;
 • Mengukuhkan jaringan kerjasama Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) serta bekerjasama dengan NGO’s Sukan Untuk Semua;
 • Menyelaras polisi/dasar pembangunan sukan yang diputuskan oleh Kerajaan bersama Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik;
 • Menyediakan data-data/statistik berkaitan pembangunan Sukan Untuk Semua; dan
 • Menjadi sumber rujukan bagi pembangunan Sukan Untuk Semua.


Piagam Pelanggan Keutamaan kami ialah untuk memberi perkhidmatan yang bersih, cekap, cepat dan tepat dalam suasana mesra dengan penuh komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab kami.  Bagi mencapai hasrat ini, kami berjanji untuk :
 • Memproses dan meluluskan permohonan bantuan peruntukan projek / aktiviti (PK42000) daripada persatuan-persatuan sukan dalam tempoh dua bulan daripada tarikah permohonan lengkap diterima;
 • Menyediakan kalendar aktivit tahunan selewat-lewatnya pada bulan Februari setiap tahun untuk dilaksanakan di peringkat Kebangsaan, Negeri dan Daerah.
 • Menyediakan laporan lengkap berkitan dengan perlaksanaan program / aktiviti dalam tempoh empat belas (14) hari selepas program / aktivit selesai.
 • Menyelesaikan segala dokumen bayaran dan perbelanjaan khusus atau pembelian dalam masa seminggu.
 • Menyebar dan mengeluarkan maklumat borang khusus dalam masa tiga puluh (30) hari mengikut penjadualan.
 • Bersedia memberi bimbingan dan khidmat dalam sebarang aktivit Sukan Massa selaras dengan Dasar Sukan Negara dan wawaan Negara sepanjang tahun.
 • Memaklumkan kepada persatuan / agensi sebulan sebelum sesuatu program dilaksanakan.
 • Merancang, membangunkan dan memantau program-program Sukan Massa setiap tahun.
 • Mengawas dan menyelaras pembangunan kemudahan Sukan Untuk Semua setiap tahun.


 • Dasar Sukan Negara 2009
 • Akta 576 - Akta Pembangunan Sukan 1997
 • Jenis-Jenis Sukan Di Bawah Jadual 1 Akta Pembangunan Sukan 1997
 • Klik pada gambar untuk paparan maksimum.


 • PENGGALAKAN DAN PEMBANGUNAN SUKAN

  • Hari Sukan Negara (HSN)
  •  
  • Liga Sukan Untuk Semua (LiSUS)
  • Kem Bakat Badminton
  • Anugerah Sukan Untuk Semua (ASUS)
  • Program Kesedaran Negara Bersukan
 • KECERGASAN NASIONAL

  • FitMalaysia
  • Aerobic Course
  • Pembangunan Gimnasium 1 Malaysia (G1M)
  • Variasi Cergas 1Malaysia (VC1M)
  • Jom Cergas 1Malaysia (JC1M)
 • PEMBANGUNAN REKREASI

  • Program Pembangunan Sukan Rekreasi Outreach
  • Program Pembangunan Sukan Extreme
  • Program Pembangunan Sukan Air
  • Program Pembangunan Sukan Bermotor
  • Program Pembangunan Sukan Darat dan Air
 • PEMBANGUNAN SUKAN ORANG KURANG UPAYA

  • INSPIRE Italent & Itrain Synergy
  • Inspire Coaching
  • Inspire Course
  • Kejohanan Paralimpiad
 • Klik pada gambar untuk paparan maksimum.


Klik pada gambar untuk paparan maksimum. Kemaskini pada 26 Januari 2018
                            
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Pink Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction