home button

Isnin, 30 November 2015 12:06

Misi , Visi, Objektif dan Fungsi

Written by
Rate this item
(0 votes)
VISI

JABATAN BELIA DAN SUKAN NEGERI TERENGGANU
Membentuk masyarakat yang aktif, sihat dan cergas melalui aktiviti-aktiviti sukan dan rekreasi untuk semua serta pembangunan Atlet Sukan berprestij tinggi peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa. Mewujudkan dan membentuk Belia Malaysia yang memiliki peribadi yang bersepadu darisegi rohaniah, akliah dan jasmaniah, bertanggungjawab, berdikari, bersemangat sukarela dan patriotik serta menjadi penggerak kepada kemajuan dan kemakmuran Bangsa, agama dan negara selaras dengan matlamat Wawasan 2020

MISI
Membina generasi Belia yang berktrampilan dalam bidang Kepimpina, Keusahawanan, Kemahiran dan Pengurusan Organisasi dengan Pemupukan nilai-nilai murni dan gaya hidup berkualiti bagi memperkukuhkan integrasi Nasional dan identiti bangsa selaras dengan Wawasan 2020.

OBJEKTIF
Untuk melahirkan masyarakat Belia yang berdisiplin, berakhlak mulia, sihat serta mewujudkan Belia Malaysia yang memiliki peribadi yang bersepadu darisegi rohaniah, akliah dan jasmaniah, bertanggungjawab dan bersemangat sukarela dan patriotic serta menjadi penggerak kepada kemajuan dan kemakmuran Bangsa, Agama dan Negara serta mempunyai semangat keusahawanan serta kemahiran teknikal selaras dengan Wawasan 2020.

FUNGSI
Menyediakan program keilmuan dan latihan kepada generasi muda yang dianjurkan bersama olehsektor awam, sektor swasta, pertubuhan belia dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang lain Mengukuhkan program pembangunan kepimpinan dan bina sahsiah bagi membina kekuatan diri, institusi keluarga, keagamaan dan kemasyarakatan supaya generasi belia dapat berperanan dengan berkesan Memantapkan program latihan keusahawanan, ICT dan menyediakan kemudahan serta peluang perniagaan kepada golongan belia supaya mereka mampu berdikari dan membina kerjaya yang cemerlang Mengupayakan pertubuhan belia supaya dapat menarik minat golongan belia serta masyarakat untuk menyokong dan menyertai aktiviti belia Meningkatkan semangat sukarela dan patriotisme serta memberi kefahaman tentang konsep persejagatan atau globalisasi serta hubungan antarabangsa dikalangan belia Menggalak, melaksana dan menyediakan kemudahan serta aktiviti gaya hidup aktif dan sihat dikalangan generasi muda
Read 1989 times Last modified on Selasa, 07 Ogos 2018 10:49