home button

Selasa, 22 Disember 2015 10:34

Piagam Pelanggan

Written by
Rate this item
(0 votes)
Bagi mencapai matlamat tersebut kami berjanji :

[list type="smallnumber3"]
[list_item]Menyediakan 100 Program Kecergasan kepada rakyat Malaysia dalam tempoh setahun; [/list_item]
[list_item]Menyediakan 100 Program Pembangunan Belia dan Pembangunan Rakan Muda dalam tempoh setahun;[/list_item]
[list_item]Memuat naik maklumat semasa atas talian dalam tempoh dua (2) hari bekerja; [/list_item]
[list_item]Mengesahkan penerimaan aduan dan pertanyaan dalam tempoh satu (1) hari bekerja dan memberi maklumbalas aduan dalam masa tiga (3) hari bekerja;
[/list_item]
[list_item]Memaklumkan keputusan permohonan bantuan aktiviti yang dikemukakan oleh pertubuhan belia dan badan sukan dalam tempoh tiga (3) hari daripada tarikh mesyuarat; dan [/list_item]
[list_item]Memproses bayaran dalam tempoh 14 hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap[/list_item] [/list]

 

Read 1529 times Last modified on Selasa, 01 Mei 2018 11:14