home button

Sabah

Sabah (6)

Isnin, 04 April 2016 18:21

Kemudahan

Written by
Unit : 3 Gelanggang
Kadar Sewaan : RM15.00/Sejam (Siang/Malam)
Unit : 2 Gelanggang
Futsal : Kadar Sewa RM15.00/Sejam (Siang) | RM30.00/Sejam (Malam)
Sepak Takraw : Kadar Sewa RM15.00/Sejam (Siang) | RM30.00/Sejam (Malam)
Bola Jaring : Kadar Sewa RM15.00/Sejam (Siang) | RM30.00/Sejam (Malam)


Unit : 1 Gelanggang

Unit : 1 Dewan
Kadar Sewaan : RM50.00/Sejam | RM100.00/Sejam (Siang)
Kadar Sewaan : RM50.00/Sejam | RM100.00/Sejam (Malam)
PA Sistem : RM100.00/Sehari

Unit : 2 Unit (Lelaki/Wanita)
Kapasiti : 74 Orang 
Kadar Sewa : RM15.00 Sehari
Caj Dobi : RM10.00 (Sekali Bayar)Unit : 1 Unit kafetaria
Kapasiti : 150 Orang
Unit : 1
Kadar Sewaan : RM4.00/harian
Unit : 3 Bilik
Kadar Sewaan : RM50.00/Sejam (Siang/Malam) / RM320.00/Sehari
PA Sistem : RM50.00/SehariUnit : 1

Unit : 1

Unit : 1 Surau
Muatan Jemaah : 50-100 OrangKadar Harga Baru ini berkuatkuasa pada 2 Ogos 2018

Jumaat, 18 Disember 2015 10:19

Piagam Pelanggan

Written by
Bagi mencapai matlamat ini, kami berjanji;-

[list type="smallnumber3"]
[list_item]Menyediakan 100 program kecergasaan kepada rakyat Malaysia dalam tempoh setahun;[/list_item]
[list_item]Menyediakan 100 Program Pembangunan Belia dan Pembangunan Rakan Muda dalam tempoh setahun;[/list_item]
[list_item]Memuat naik maklumat semasa atas talian dalam tempoh dua (3) hari bekerja;[/list_item]
[list_item]Mengesahkan penerimaan aduan dan pertanyaan dalam tempoh satu (1) hari bekerja dan memberi maklumbalas aduan dalam masa tiga (3) hari;[/list_item] 
[list_item]Memaklumkan keputusan permohonan bantuan aktiviti yang dikemukakan oleh pertubuhan belia dan badan sukan dalam tempoh tiga (3) hari daripada tarikh mesyuarat; dan[/list_item]
[list_item]Memproses bayaran dalam tempoh 14 hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.[/list_item]
[/list]


Prestasi Piagam Pelanggan
Jumaat, 18 Disember 2015 09:31

Objektif dan Fungsi Jabatan

Written by
VISI

Belia yang wujud pada tahun 2010 adalah belia yang berpengetahuan, berkemahiran, mengamalkan nilai-nilai murni, harmoni, proaktif, berdisiplin, jatidiri dan patriotisme bagi menghadapi cabaran globalisasi sebagai penyumbang utama dalam pembangunan sosial serta ekonomi negara dan melalui sukan ianya memupuk perpaduan bangsa ke arah mewujudkan masyarakat sihat, cergas dan aktif.
MISI

Membina generasi belia yang berketrampilan dalam bidang kepimpinan, keusahawanan, kemahiran, pengurusan organisasi dengan pemupukkan nilai-nilai murni melalui Gaya hidup Berkualiti dan peningkatan penyertaan masyarakat dalam Sukan Massa, Sukan Lasak, Sukan Tradisional ke arah mewujudkan perpaduan nasional serta imej Sihat, Cergas dan Bersatu selaras dengan wawasan 2020.

OBJEKTIF

OBJEKTIF UMUM
“Melahirkan masyarakat belia yang bersatu padu, berdisiplin dan bergerak maju serta pembinaan satu masyarakat yang sihat dan cergas kearah perpaduan negara”

OBJEKTIF KHUSUS
Di dalam merealisasikan matlamat tersebut, Jabatan ini telah mengenalpasti 6 objektif khusus jabatan ini bagi melicinkan perjalanan operasinya seperti berikut:
[list type="smallnumber3"]
[list_item]Melahirkan belia yang bermoral, berdisiplin, berdaya saing kearah kemajuan Negara.[/list_item]
[list_item]Menyediakan barisan pemimpin pelapis muda sebagai pemangkin lepada perubahan masa hadapan yang gemilang.[/list_item]
[list_item] Menggalakkan penyertaan belia dalam bidang perniagaan sebagai persiapan ke arah mewujudkan lebih ramai usahawan belia.[/list_item] 
[list_item]Memberi latihan kemahiran vokasional dan bimbingan serta dorongan kepada belia untuk membolehkan mereka mendapat pekerjaan[/list_item] 
[list_item]Membentuk dan membina masyarakat yang cergas, aktif, berdisiplin dan sentiasa menghayati dan mengamalkan konsep ‘Cergas Sepanjang Hayat’.[/list_item] 
[list_item]Memberi pendedahan kepada pelbagai aktiviti rekreasi, kesedaran pendidikan konserversi dan kehidupan alam semulajadi.[/list_item]
[/list]


Latarbelakang dan Sejarah

Written by
Rabu, 16 Disember 2015 17:05 Written by
Rabu, 16 Disember 2015 16:16

Perutusan Pengarah

Written by
BOS APUI

Salam Sejahtera, 
 
Portal Jabatan Belia dan Sukan (P) Negeri Sabah ini dibangunkan adalah sebagai perantara ataupun medium untuk menyalurkan maklumat dan informasi serta perkembangan terkini mengenai Pembangunan Belia, Sukan dan Rakan Muda. Ianya bukan sekadar sebagai pelaksana Program semata-mata tetapi juga berusaha memangkin aspirasi golongan muda dengan pengisian program dan aktiviti bagi membentuk nilai tambah dalam diri mereka.

Perkembangan dunia teknologi maklumat dan komunikasi memberi dimensi baru dalam penyaluran maklumat dengan lebih pantas, meluas dan mudah kepada masyarakat. Melalui laman sesawang ini juga, jaringan komunikasi antara Jabatan dan orang awam akan lebih bersifat interaktif dan efektif.

Saya amat berharap agar setiap lapisan masyarakat dapat memanfaatkan segala maklumat yang ada untuk digunakan dengan sewajarnya. Pihak Jabatan akan sentiasa berusaha untuk memberikan perkhidmatan yang unggul serta efisien kepada masyarakat dan seterusnya mengharumkan nama Jabatan demi kepentingan agama, bangsa dan Negara.

Kepada semua pengunjung portal, diharap laman sesawang ini mampu memberi pelbagai maklumat yang dapat memberi manfaat kepada semua pihak yang melayarinya. Pihak Jabatan Belia Dan Sukan (Persekutuan) Negeri Sabah bersedia dan sentiasa mengalu-alukan sebarang cadangan yang membina untuk pembangunan belia dan sukan di negeri Sabah khasnya dan Malaysia amnya.

Salam Hormat.

APUI JAN
Pengarah
Jabatan Belia Dan Sukan (P) Negeri Sabah