home button

Khamis, 17 Disember 2015 15:23

Piagam Pelanggan

Written by
Rate this item
(1 Vote)
PIAGAM PELANGGAN

Kami Warga Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pahang akan sentiasa komited dalam memberikan perkhidmatan yang bersih, cekap, tepat dan cepat dalam suasana mesra serta pertimbangan yang adil dan saksama kepada semua pelanggan tanpa mengira umur, jantina, keturunan, agama atau taraf sosio-ekonomi dalam menjalankan tugas kami. Bagi mencapai matlamat tersebut kami berjanji :

[list type="smallnumber3"] [list_item]Menyediakan 100 Program Kecergasan kepada rakyat Negeri Pahang dalam tempoh setahun; [/list_item]
[list_item]Menyediakan 100 Program Pembangunan Belia dan Pembangunan Rakan Muda dalam tempoh setahun; [/list_item]
[list_item]Memuat naik maklumat semasa atas talian dalam tempoh dua (2) hari bekerja;[/list_item]
[list_item]Memberi maklumbalas sebarang aduan menerusi Portal Jabatan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja;[/list_item]
[list_item]Mengesahkan penerimaan aduan dan pertanyaan dalam tempoh satu (1) hari bekerja dan memberikan maklumbalas aduan dalam masa tiga (3) hari;[/list_item]
[list_item]Memaklumkan keputusan permohonan bantuan aktiviti yang dikemukakan oleh pertubuhan belia dan badan sukan dalam tempoh tiga (3) hari daripada tarikh mesyuarat; dan [/list_item]
[list_item]Memproses bayaran dalam tempoh 14 hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap. [/list_item] [/list]
Prestasi Piagam Pelanggan

 

 


Read 3138 times Last modified on Khamis, 19 Julai 2018 16:06