home button

Jumaat, 18 Disember 2015 17:01

Objektif dan Fungsi Jabatan

Written by
Rate this item
(1 Vote)

 

VISI

Membentuk generasi belia yang berketrampilan dalam bidang kepimpinan,  keusahawanan, kemahiran dan pengurusan organisasi dengan nilai-nilai murni melalui gaya hidup berkualiti dan meningkatkan penyertaan masyarakat dalam sukan massa,  sukan lasak, sukan tradisional ke arah mewujudkan perpaduan nasional serta imej Malaysia yang cemerlang, gemilang dan terbilang

MISI

Mewujudkan  masyarakat belia yang memiliki keperibadian yang bersepadu,  berteknologi tinggi, berkemahiran,  mengamalkan nilai-nilai murni yang berteraskan masyarakat cergas,  harmoni, produktif,  berdisiplin,  jati diri serta menampilkan semangat patriotisme dan kesukarelaan yang. tinggi bagi menghadapi cabaran globalisasi sebagai penyumbang utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi Negara.

 

OBJEKTIF

 1. Melahirkan Belia Yang Mempunyai Ciri-Ciri Kepimpinan, Kemahiran, Keusahawanan Dan Kesukarelaan.
 2. Memperkasa Organisasi Belia Dan Sukan.
 3. Mempertingkatkan Kesedaran Dan Penyertaan Dalam Sukan Massa.
 4. Melahirkan Belia Remaja Yang Kreatif, Prihatin, Mahir Dan Dinamik.
 5. Meningkatkan Golongan Belia Yang Bersepadu, Berwawasan, Bertanggungjawab Dan Mempunyai Nilai-Nilai Murni.

FUNGSI JABATAN

 1. Memastikan supaya sebuah agensi dapat bergerak secara cekap dan berkesan ke arah mencapai objektifnya
 2. Membekalkan kepada pegawai-pegawai di Jabatan dan Daerah mengenai konsep, prinsip dan kaedah perlaksanaan tugas masing-masing

FUNGSI BAHAGIAN PEMBANGUNAN BELIA 

 1. Menyediakan program keilmuan dan latihan kepada generasi muda yang dianjurkan bersama oleh sektor awam, sektor swasta, pertubuhan belia dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang lain.
 2. Mengukuhkan program pembangunan kepimpinan dan bina sahsiah bagi membina kekuatan diri, institusi keluarga, keagamaan dan kemasyarakatan supaya generasi belia dapat berperanan dengan berkesan.
 3. Memantapkan program latihan keusahawanan, ICT dan menyediakan kemudahan serta peluang perniagaan kepada golongan belia supaya mereka mampu berdikari dan membina kerjaya yang cemerlang.
 4. Mengupayakan pertubuhan belia supaya dapat menarik minat golongan belia serta masyarakat untuk menyokong dan menyertai aktiviti belia.
 5. Meningkatkan semangat sukarela dan patriotisme serta memberi kefahaman tentang konsep kesejagatan atau globalisasi serta hubungan antarabangsa di kalangan belia.
 6. Menggalak, melaksana dan menyediakan kemudahan serta aktiviti gaya hidup aktif dan sihat di kalangan generasi muda.FUNGSI BAHAGIAN PEMBANGUNAN SUKAN 

 1. Menyediakan program keilmuan dan latihan kepada semua peringkat di bawah konsep ‘Malaysia Cergas’ yang dianjurkan bersama oleh sektor awam, swasta, pertubuhan sukan dan pertubuhan bukan kerajaan yang lain.
 2. Mengukuhkan program pembangunan sukan massa bagi membina masyarakat yang cergas, sihat dan produktif ke arah perpaduan negara.
 3. Memantapkan program sukan massa agar ianya dapat melibatkan semua lapisan masyarakat dari semua peringkat akar umbi.
 4. Mengupayakan pertubuhan sukan, rekreasi dan kecergasan supaya dapat menarik minat masyarakat menyokong dan menyertai aktiviti yang dianjurkan.
 5. Menyediakan peluang, kemudahan dan prasarana kepada masyarakat untuk melibatkan diri dalam sukan massa
 6. Meningkatkan hubungan yang mantap dan perkongsian bijak dengan sektor swasta dalam pembangunan sukan massaFUNGSI BAHAGIAN PEMBANGUNAN RAKAN MUDA 

 1. Merangka, menilai dan mengkaji dasar, strategi pendekatan dan pelaksanaan program Rakan Muda untuk mencapai wawasan negara.
 2. Membimbing golongan remaja supaya sentiasa bersedia untuk menyahut cabaran wawasan negara.
 3. Mewujudkan tenaga pelaksana dan pihak pengurusan yang cekap dan berkesan bagi menjamin kelancaran pencapaian matlamat kementerian.
 4. Memberi peluang kepada golongan muda untuk menyertai dan melibatkan diri dalam program dan aktiviti yang mereka minati.
 5. Memperluaskan pelaksanaan program Rakan Muda melalui pendekatan pengsektoran bagi tujuan penglibatan remaja secara menyeluruh.
 6. Merancang dan menyediakan program-program khusus Rakan Muda untuk remaja-remaja yang tidak berpersatuan bagi memenuhi inspirasi dan citarasa mereka.
 7. Mewujudkan dan mengemblengkan tenaga Penggerak Rakan Muda di kalangan remaja bagi memantapkan pelaksanaan program Rakan Muda secara lebih efektif di peringkat akar umbi.FUNGSI BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN 

UNIT PENTADBIRAN 

 1. Mengemas kini Rekod Perkhidmatan Pegawai secara manual dan sistem HRMIS.
 2. Mengendalikan pengurusan Aset, Stor, Inventori dan hapus kira.
 3. Menguruskan perolehan pembelian bagi bekalan dan perkhidmatan melalui sebut harga.
 4. Mengkaji dan memohon keperluan dan perwujudan jawatan baru dan pemansuhan dan penggredan semula jawatan.
 5. Mengurus dan memantau hal pengisytiharan harta dan Surat Aku Janji.
 6. Memantau kehadiran pegawai dan kakitangan ke pejabat.
 7. Mengurus penyewaan ruang Pejabat di Daerah.
 8. Mengurus sistem fail berperingkat, surat-menyurat dan Pekeliling Perkhidmatan serta pelupusan fail ke Arkib.
 9. Mengemas kini maklumat perjawatan, mengurus pertukaran/pelantikan baru, pengesahan dalam jawatan. Mengurus dan memantau hal-hal kebersihan dan penyelenggaraan bangunan.

UNIT KEWANGAN 

 1. Menyediakan anggaran perbelanjaan mengurus tahunan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan.
 2. Menyedia permohonan pindah peruntukan dan peruntukan tambahan.
 3. Mengurus pembayaran perbelanjaan mengurus dan amanah dan program Jabatan /daerah.
 4. Mengurus pembayaran emolumen/perubahan dan pemberhentian potongan gaji dan elaun kakitangan.
 5. Mengurus pembayaran mengurus Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan.
 6. Menyelenggarakan akaun-akaun/kumpulan amanah , menyimpan rekod, menyediakan penyata penyesuaian.
 7. Menyelia penyata terimaan dan bayaran tahunan.
 8. Menyelia Perakaunan Hasil, Penyata Penyesuaian, anggaran hasil tahunan dan Laporan Akaun Belum Terima sehingga 31/12 setiap tahun.

 


Read 4845 times Last modified on Rabu, 08 Ogos 2018 16:39