home button

Kedah

Kedah (5)

Rabu, 06 April 2016 20:00

Perutusan Pengarah

Written by

                         PENGARAH                      

Assalamualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera

 

Selamat datang dan terima kasih kerana melayari Laman Web Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kedah. Terlebih dahulu saya memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T atas kurnia dan nikmat Nya yang tidak ternilai kepada seluruh warga JBSN Kedah.

Keutamaan saya adalah memastikan Laman Web ini sentiasa dikemaskini dengan maklumat-maklumat terkini kerana menyedari bahawa generasi belia pada masa kini tersedia dan lebih senang mencari maklumat melalui Internet disamping menjadi medium perantara dan menjadi suara kerajaan dalam mendekati golongan sasaran iaitu belia dan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, JBSN Kedah telah merealisasikan hasrat dan dasar Kerajaan untuk menyebarkan maklumat dan menyediakan perkhidmatan atas talian (on-line) dengan meluas dan lebih berkesan kepada rakyat melalui laman web ini. Ia menyediakan maklumat yang berkaitan dengan aktiviti Belia, Sukan dan Rakan Muda, kemudahan serta pelbagai info-info menarik di Negeri Kedah khas untuk masyarakat terutamanya golongan belia.

Semoga Laman Web Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kedah dapat memberi manfaat kepada semua penggunanya dan saya akan sentiasa memastikan Lawman Web ini memaparkan maklumat terkini, tepat serta informatif. Semoga dengan usaha ini juga, hubungan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kedah dengan masyarakat dapat diperkukuhkan dan bertambah erat seluas dengan inspirasi dan wawasan Negara

Harapan saya terhadap warga Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kedah agar usaha kita dalam memberi khidmat kepada masyarakat di negeri ini dapat diteruskan. Semoga kita dapat mengekalkan kejayaan serta mengukir kecemerlangan pada masa yang akan datang.

Sekian, terima kasih.

ABD AZIZ BIN ABD RAHMAN

Pengarah

Jabatan Belia dan Sukan Negeri KedahKhamis, 25 Februari 2016 10:22

Carta Organisasi JBSN Kedah

Written by
Khamis, 25 Februari 2016 08:37

Piagam Pelanggan

Written by
PIAGAM PELANGGAN

Kami Warga Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kedah akan sentiasa komited dalam memberikan perkhidmatan yang bersih, cekap, tepat dan cepat dalam suasana mesra serta pertimbangan yang adil dan saksama kepada semua pelanggan tanpa mengira umur, jantina, keturunan, agama atau taraf sosio-ekonomi dalam menjalankan tugas kami.

Bagi mencapai matlamat tersebut kami berjanji :

[list type="smallnumber3"] [list_item]Menyediakan 100 Program Kecergasan kepada rakyat Negeri Kedah dalam tempoh setahun; [/list_item] [list_item]Menyediakan 100 Program Pembangunan Belia dan Pembangunan Rakan Muda dalam tempoh setahun; [/list_item] [list_item]Memuat naik maklumat semasa atas talian dalam tempoh dua (2) hari bekerja; [/list_item] [list_item]Memberi maklumbalas sebarang aduan menerusi Portal Jabatan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja; [/list_item] [list_item]Mengesahkan penerimaan aduan dan pertanyaan dalam tempoh satu (1) hari bekerja dan memberikan maklumbalas aduan dalam masa tiga (3) hari; [/list_item] [list_item]Memaklumkan keputusan permohonan bantuan aktiviti yang dikemukakan oleh pertubuhan belia dan badan sukan dalam tempoh tiga (3) hari daripada tarikh mesyuarat; dan [/list_item] [list_item]Memproses bayaran dalam tempoh 14 hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap. [/list_item] [/list]

PRESTASI PIAGAM PELANGGAN
FUNGSI BAHAGIAN PEMBANGUNAN BELIA

 1. Menyediakan program keilmuan dan latihan kepada generasi muda yang dianjurkan bersama oleh sektor awam, sektor swasta, pertubuhan belia dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang lain.
 2. Mengukuhkan program pembangunan kepimpinan dan bina sahsiah bagi membina kekuatan diri, institusi keluarga, keagamaan dan kemasyarakatan supaya generasi belia dapat berperanan dengan berkesan.
 3. Memantapkan program latihan keusahawanan, ICT dan menyediakan kemudahan serta peluang perniagaan kepada golongan belia supaya mereka mampu berdikari dan membina kerjaya yang cemerlang.
 4. Mengupayakan pertubuhan belia supaya dapat menarik minat golongan belia serta masyarakat untuk menyokong dan menyertai aktiviti belia.
 5. Meningkatkan semangat sukarela dan patriotisme serta memberi kefahaman tentang konsep kesejagatan atau globalisasi serta hubungan antarabangsa di kalangan belia.
 6. Menggalak, melaksana dan menyediakan kemudahan serta aktiviti gaya hidup aktif dan sihat di kalangan generasi muda.


FUNGSI BAHAGIAN PEMBANGUNAN SUKAN

 1. Menyediakan program keilmuan dan latihan kepada semua peringkat di bawah konsep ‘Malaysia Cergas’ yang dianjurkan bersama oleh sektor awam, swasta, pertubuhan sukan dan pertubuhan bukan kerajaan yang lain.
 2. Mengukuhkan program pembangunan sukan massa bagi membina masyarakat yang cergas, sihat dan produktif ke arah perpaduan negara.
 3. Memantapkan program sukan massa agar ianya dapat melibatkan semua lapisan masyarakat dari semua peringkat akar umbi.
 4. Mengupayakan pertubuhan sukan, rekreasi dan kecergasan supaya dapat menarik minat masyarakat menyokong dan menyertai aktiviti yang dianjurkan.
 5. Menyediakan peluang, kemudahan dan prasarana kepada masyarakat untuk melibatkan diri dalam sukan massa serta kepada remaja yang berbakat untuk mendapat latihan spesifik bagi mengembangkan bakat mereka sebagai persediaan ke arah sukan prestasi tinggi yang dikendalikan oleh Majlis Sukan Negara
 6. Meningkatkan semangat kesukarelaan dan patriotisme melalui kerja-kerja sukarela bagi memajukan sukan massa.
 7. Menyediakan prasarana dan mekanisme yang sesuai bagi kegiatan penyelidikan sukan massa termasuk pemantauan dan penilaian.


FUNGSI BAHAGIAN PEMBANGUNAN RAKAN MUDA

 1. Merangka, menilai dan mengkaji dasar, strategi pendekatan dan pelaksanaan program Rakan Muda untuk mencapai wawasan negara.
 2. Membimbing golongan remaja supaya sentiasa bersedia untuk menyahut cabaran wawasan negara.
 3. Mewujudkan kesedaran dan peluang penyertaan yang luas melalui 7 Gaya Hidup dan 3 Program Rakan Muda di semua peringkat dan lapisan masyarakat dengan cara yang lebih menarik, selesa dan berkualiti selaras dengan wawasan negara.
 4. Mewujudkan tenaga pelaksana dan pihak pengurusan yang cekap dan berkesan bagi menjamin kelancaran pencapaian matlamat kementerian.
 5. Mengadakan kerjasama yang erat dengan industri, swasta, agensi kerajaan, NGO’s dan orang perseorangan dalam menjayakan pelaksanaan 9 Gaya Hidup dan 8 pengsektoran Rakan Muda.
 6. Memberi peluang kepada golongan muda untuk menyertai dan melibatkan diri dalam program dan aktiviti yang mereka minati.
 7. Memperluaskan pelaksanaan program Rakan Muda melalui pendekatan pengsektoran bagi tujuan penglibatan remaja secara menyeluruh.
 8. Merancang dan menyediakan program-program khusus Rakan Muda untuk remaja-remaja yang tidak berpersatuan bagi memenuhi inspirasi dan citarasa mereka.
 9. Mewujudkan dan mengemblengkan tenaga Penggerak Rakan Muda di kalangan remaja bagi memantapkan pelaksanaan program Rakan Muda secara lebih efektif di peringkat akar umbi.
 10. Menyediakan dan mengoptimumkan kemudahan-kemudahan prasarana melalui pendekatan Kompleks Rakan Muda.


FUNGSI BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

UNIT PENTADBIRAN

 1. Mengemas kini Rekod Perkhidmatan Pegawai secara manual dan sistem HRMIS.
 2. Mengendalikan pengurusan Aset, Stor, Inventori dan hapus kira.
 3. Menguruskan perolehan pembelian bagi bekalan dan perkhidmatan melalui sebut harga.
 4. Mengkaji dan memohon keperluan dan perwujudan jawatan baru dan pemansuhan dan penggredan semula jawatan.
 5. Mengurus dan memantau hal pengisytiharan harta dan Surat Aku Janji.
 6. Memantau kehadiran pegawai dan kakitangan ke pejabat.
 7. Mengurus penyewaan ruang Pejabat di Daerah.
 8. Mengurus sistem fail berperingkat, surat-menyurat dan Pekeliling Perkhidmatan serta pelupusan fail ke Arkib.
 9. Mengurus hal ehwal pengangkutan dan perhubungan di peringkat Ibu Pejabat.
 10. Mengemas kini maklumat perjawatan, mengurus pertukaran/pelantikan baru, pengesahan dalam jawatan. Mengurus dan memantau hal-hal kebersihan dan penyelenggaraan bangunan.


UNIT KEWANGAN

 1. Menyediakan anggaran perbelanjaan mengurus tahunan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kedah.
 2. Menyedia permohonan pindah peruntukan dan peruntukan tambahan.
 3. Mengurus pembayaran perbelanjaan mengurus dan amanah dan program Jabatan /daerah.
 4. Mengurus pembayaran emolumen/perubahan dan pemberhentian potongan gaji dan elaun kakitangan.
 5. Mengurus pembayaran mengurus Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kedah.
 6. Mengurus perbelanjaan Amanah seperti pinjaman kenderaan/komputer.
 7. Mengurus tempahan tiket penerbangan.
 8. Menyelenggarakan akaun-akaun/kumpulan amanah , menyimpan rekod, menyediakan penyata penyesuaian.
 9. Menyelia penyata terimaan dan bayaran tahunan.
 10. Menyelia Perakaunan Hasil, Penyata Penyesuaian, anggaran hasil tahunan dan Laporan Akaun Belum Terima sehingga 31/12 setiap tahun.
Sejarah awal penubuhan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kedah bermula pada 1 November 1966 yang merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Pada asalnya Jabatan Belia dan Sukan dikenali sebagai Jabatan Kebudayaan , Belia dan Sukan Negeri Kedah . Pada  Mei 1987 Bahagian Kebudayaan telah dipisahkan dan telah dipindahkan ke Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan. Dengan perpindahan tersebut, maka wujudlah Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan nama Kementerian Belia dan Sukan telah kembali kepada nama asalnya iaitu ‘Kementerian  Belia Dan Sukan , serta kekal sehingga sekarang. Dengan itu, nama Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kedah juga turut berubah  sehingga sekarang. Kini, Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kedah mempunyai dua belas (12) Pejabat Belia dan Sukan Daerah, dua(2) Kompleks dan dua (2) Kompleks Sukan Komuniti :- 

•           Pejabat Belia dan Sukan Daerah Kota Setar
•           Pejabat Belia dan Sukan  Daerah Kubang Pasu / Kompleks Sukan Komuniti Jerlun
•           Pejabat Belia dan Sukan Daerah Padang Terap
•           Pejabat Belia dan Sukan Daerah Pendang
•           Pejabat Belia dan Sukan Daerah Langkawi
•           Pejabat Belia dan Sukan Daerah Yan
•           Pejabat Belia dan Sukan Daerah Sik
•           Pejabat Belia dan Sukan Daerah Kuala Muda
•           Pejabat Belia dan Dukan Daerah Bandar Baharu / Kompleks Sukan Komuniti Bandar Baharu
•           Pejabat Belia dan Sukan Daerah Kulim
•           Pejabat Belia dan Sukan Daerah Baling
•           Pejabat Belia dan Sukan Daerah Pokok Sena
•           Kompleks Belia dan Sukan Negeri Kedah
•           Kompleks Rakan Muda Baling
  
          ALAMAT PBSD :-
 
        PEJABAT BELIA DAN SUKAN DAERAH SIK,
NO 4 & 5, Tingkat 2, Bangunan Tabung Haji Sik
08200 Sik, Kedah.
No Telefon : 04-4695284
No Faks : 04-4692826
 
PEJABAT BELIA DAN SUKAN DAERAH KUBANG PASU,
Tingkat 1, No. 171 B, Jalan PJ 7, Pekan Jitra 2,
06000 Jitra, Kedah.
No Telefon : 04-9176940
No Faks : 04-9171310

KOMPLEKS RAKAN MUDA BALING,
Batu 42 Pulai,
09100 Baling, Kedah.
No Telefon : 04-4701279
No Faks : 04-4707277
 
PEJABAT BELIA DAN SUKAN DAERAH YAN,
3 A, Arked Majlis Daerah Yan,
08800 Guar Cempedak, Kedah.
No Telefon : 04-4685225
No Faks : 04-4681524
 
PEJABAT BELIA DAN SUKAN DAERAH LANGKAWI,
Tingkat 1, Bangunan Kompleks Sukan,
Perahu Kapal Layar Kebangsaan,
07000 Pokok Asam, Langkawi.
No Telefon : 04-9666323
No Faks : 04-9667037
 
PEJABAT BELIA DAN SUKAN DAERAH KUALA MUDA,
7&8, Tingkat 2, Jalan Bank Sungai Petani,
08000 Sungai Petani, Kedah.
No Telefon : 04-4211051
No Faks : 04-4212023
 
PEJABAT BELIA DAN SUKAN DAERAH BANDAR BAHARU,
Kompleks Sukan Komuniti Bandar Baharu,
09800 Serdang, Kedah.
No Telefon : 04-4076224
No Faks : 04-4078975
 
PEJABAT BELIA DAN SUKAN DAERAH POKOK SENA,
No. 49, Fasa 2 Taman Jabi,
06400 Pokok Sena, Kedah.
No Telefon : 04-7821803
No Faks : 04-7821792
 
PEJABAT BELIA DAN SUKAN DAERAH PADANG TERAP,
4A, Aked Majlis Daerah Padang Terap 1,
Jalan Bendahara,
06300 Kuala Nerang, Kedah.
No Telefon : 04-7866381
No Faks : 04-7865671
 
PEJABAT BELIA DAN SUKAN DAERAH KULIM,
29-G, Taman Pelangi 2, Taman Pelangi,
09000 Kulim, Kedah.
No Telefon : 04-4907663
No Faks : 04-4965930
 
PEJABAT BELIA DAN SUKAN DAERAH PENDANG,
Plot 9A, Pekan Pendang,
06700 Pendang, Kedah.
No Telefon : 04-7593171
No Faks : 04-7596413
 
PEJABAT BELIA DAN SUKAN DAERAH KOTA SETAR,
Aras 1, Kompleks Belia dan Sukan Negeri Kedah,
Jalan Stadium, 05100 Alor Setar, Kedah.
No Telefon : 04-7300952
No Faks : 04-7354243