Monday, 14 December 2015 01:01

Youth

Written by


[tabs] [tab_item title="Maklumat Am"]Objective

Developing young Malaysians who poses an integrated personality physically, mentally and spiritually, who are responsible, independent, high on volunteerism and patriotic. The youth will become the catalyst to the advancement and prosperity of the nation, religion and country in line with vision 2020.

Visi
Masyarakat belia yang wujud pada tahun 2010 akan mempunyai pelbagai pengetahuan, kemahiran, mengamalkan nilai-nilai murni melalui gaya hidup berkualiti serta menampilkan semangat patriotisme dan kesukarelaan yang tinggi bagi menghadapi cabaran globalisasi sebagai penyumbang utama pembangunan sosial dan ekonomi negara.

Misi
Membina generasi belia yang berketerampilan dalam bidang kepimpinan, keusahawanan, kemahiran dan pengurusan organisasi dengan pemupukan nilai-nilai murni dan gaya hidup yang berkualiti bagi memperkukuhkan integrasi nasional dan identiti bangsa Malaysia selaras dengan wawasan 2020.

Fungsi
[list type="numblocks3"]
[list_item]Menyediakan program keilmuan dan latihan kepada generasi muda yang dianjurkan bersama oleh sektor awam, sektor swasta, pertubuhan belia dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang lain[/list_item]
[list_item]Mengukuhkan program pembangunan kepimpinan dan bina sahsiah bagi membina kekuatan diri, institusi keluarga, keagamaan dan kemasyarakatan supaya generasi belia dapat berperanan dengan berkesan[/list_item]
[list_item]Memantapkan program latihan keusahawanan, ICT dan menyediakan kemudahan serta peluang perniagaan kepada golongan belia supaya mereka mampu berdikari dan membina kerjaya yang cemerlang[/list_item]
[list_item]Mengupayakan pertubuhan belia supaya dapat menarik minat golongan belia serta masyarakat untuk menyokong dan menyertai aktiviti belia[/list_item]
[list_item]Meningkatkan semangat sukarela dan patriotisme serta memberi kefahaman tentang konsep persejagatan atau globalisasi serta hubungan antarabangsa dikalangan belia[/list_item]
[list_item]Menggalak, melaksana dan menyediakan kemudahan serta aktiviti gaya hidup aktif dan sihat dikalangan generasi muda[/list_item]
[/list]
Piagam Pelanggan

Bahagian Pembangunan Belia, Jabatan Belia dan Sukan Negara akan berusaha ke arah melahirkan masyarakat belia yang lengkap dengan pelbagai pengetahuan, kemahiran, mengamalkan nilai-nilai murni melalui gaya hidup berkualiti, menampilkan semangat patriotisme dan kesukarelaan yang tinggi bagi menghadapi cabaran globalisasi serta menyumbang kepada pembangunan sosial dan ekonomi negara. Bagi mencapai hasrat ini, kami berjanji untuk :
[list type="numblocks3"]
[list_item]Memberi perkhidmatan yang bersih, cekap, tepat dan cepat dalam suasana mesra serta bersedia membantu anda apabila anda membuat aduan mengenai perkhidmatan kami.[/list_item]
[list_item]Bersedia memberi maklumat berhubung dengan jenis-jenis bantuan perkhidmatan, latihan dan kemudahan di bawah program pembangunan belia.[/list_item]
[list_item]Bersedia memberi bimbingan dan khidmat nasihat dan melaksanakan sebarang aktiviti/ program pembangunan belia selaras dengan sadar dan wawasan belia negara.[/list_item]
[list_item]Memproses dan memberi kelulusan permohonan bantuan projek/aktiviti (OS 42000) di bawah RM 30,000 kepada pertubuhan /persatuan belia dalam masa satu (1) bulan.[/list_item]
[list_item]Memproses dan memperakukan kepada urus setia bantuan peringkat kementerian semua permohonan bantuan projek/aktiviti (OS 42000) melebihi RM 30,000 dalam masa dua (2) bulan.[/list_item]
[list_item]Membantu dan memantau pertubuhan/persatuan belia peringkat kebangsaan serta mengaktifkan persatuan yang lemah.[/list_item]
[list_item]Memaklumkan penerimaan permohonan pinjaman Tabung Ekonomi Belia (TEB) dalam tempoh dua (2) bulan.[/list_item]
[list_item]Melaksanakan penguatkuasaan bayaran balik pinjaman Tabung Ekonomi Belia (TEB) dengan adil dan saksama tanpa prasangka.[/list_item]
[list_item]Menimbang dan menawarkan kepada belia-belia bagi menyertai program pembangunan belia di dalam dan di luar negara dengan seadil-adilnya.[/list_item]
[list_item]Meningkatkan penyertaan belia dalam pelbagai program dan aktiviti sihat serta menanamkan semangat perpaduan, setiakawan dan kekitaan.[/list_item]
[list_item]Memberi peluang seluas mungkin kepada belia-belia bagi menyertai aktiviti gaya hidup sihat.[/list_item]
[list_item]Memupuk sikap dan nilai murni serta semangat patriotisme dan menyemai serta menyemarakkan semangat kesukarelaan di kalangan melalui perlaksanaan program/aktiviti.[/list_item]
[list_item]Mempastikan latihan yang dijalankan di semua peringkat mengikut modul yang disediakan[/list_item]
[/list] Sumber dari : Jabatan Belia Sukan Negara [/tab_item]


[tab_item title="Program-Program"]Program Bahagian Pembangunan Belia

[list type="numblocks3"]
[list_item]Kepimpinan Elit[/list_item]
[list_item]Kepimpinan dan Pembangunan Organisasi[/list_item]
[list_item]Pembangunan Sahsiah[/list_item]
[list_item]Program Pembangunan Sosioekonomi[/list_item]
[list_item]Program Hubungan Antarabangsa[/list_item] 
[list_item]Program Belia Antarabangsa[/list_item]
[/list] 

Muat Turun borang Program Pertukaran Belia Antarabangsa
Sekretariat Majlis Perundingan Belia Negara
Program Pembangunan Usahawan
Parlimen Belia Malaysia [/tab_item]

[tab_item title="Sistem Online"]

CAWANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Youth Entreprenurial Network (YEN) 

CAWANGAN KEPIMPINAN SAHSIAH
Program Felo Perdana

CAWANGAN PEMBANGUNAN SOSIAL
Parlimen Belia Malaysia
Alumni KLD Tunas Samudera


UNIT HAL EHWAL ANTARABANGSA
Program Pertukaran Belia Antarabangsa

[/tab_item]


[tab_item title="Carta Organisasi"]

[lightbox src="/images/JBSN/BELIA/CARTAORGANISASIBELIA2018.png" width="1124" height="795" lightbox="on" border="yes" title="Carta Organisasi BAHAGIAN PEMBANGUNAN BELIA" align="left"] Klik pada gambar untuk paparan maksimum.


[/tab_item] [/tabs]
Read 39798 times Last modified on Tuesday, 03 March 2020 11:07

Hak Cipta Terpelihara © 2020 Jabatan Belia dan Sukan Negara | Dibangunkan oleh Unit Pengurusan Korporat dan Portal, BPM/KBS