Pentadbir Laman JBS

Tuesday, 28 June 2016 20:38

Chief Information Officer (CIO)

  EN. NIK ABD KADIR BIN NIK MOHAMMAD
  Chief Information Officer (CIO)
     03 - 8871 3016
     abdkadir (at) kbs.gov.my

          

Carta Organisasi Jabatan Belia dan Sukan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Kemaskini : 23 Mac 2021

 

Thursday, 17 December 2015 15:23

Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN

Kami Warga Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pahang akan sentiasa komited dalam memberikan perkhidmatan yang bersih, cekap, tepat dan cepat dalam suasana mesra serta pertimbangan yang adil dan saksama kepada semua pelanggan tanpa mengira umur, jantina, keturunan, agama atau taraf sosio-ekonomi dalam menjalankan tugas kami. Bagi mencapai matlamat tersebut kami berjanji :

[list type="smallnumber3"] [list_item]Menyediakan 100 Program Kecergasan kepada rakyat Negeri Pahang dalam tempoh setahun; [/list_item]
[list_item]Menyediakan 100 Program Pembangunan Belia dan Pembangunan Rakan Muda dalam tempoh setahun; [/list_item]
[list_item]Memuat naik maklumat semasa atas talian dalam tempoh dua (2) hari bekerja;[/list_item]
[list_item]Memberi maklumbalas sebarang aduan menerusi Portal Jabatan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja;[/list_item]
[list_item]Mengesahkan penerimaan aduan dan pertanyaan dalam tempoh satu (1) hari bekerja dan memberikan maklumbalas aduan dalam masa tiga (3) hari;[/list_item]
[list_item]Memaklumkan keputusan permohonan bantuan aktiviti yang dikemukakan oleh pertubuhan belia dan badan sukan dalam tempoh tiga (3) hari daripada tarikh mesyuarat; dan [/list_item]
[list_item]Memproses bayaran dalam tempoh 14 hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap. [/list_item] [/list]
Prestasi Piagam Pelanggan

 

 


Hak Cipta Terpelihara © 2020 Jabatan Belia dan Sukan Negara | Dibangunkan oleh Unit Pengurusan Korporat dan Portal, BPM/KBS