Tuesday, 02 January 2018 16:15

Rakan Muda

Written by
[tabs] [tab_item title="Maklumat Am"] Visi membina satu masyarakat remaja yang bersatu padu, berdisiplin, berakhlak dan berkemahiran tinggi, sihat serta cergas dan bergerak maju dalam bidang sosial serta ekonomi dan kesukanan ke arah perpaduan negara.   Misi melaksanakan agenda pembangunan negara berlandaskan keutamaan pembangunan diri remaja dalam komuniti melalui pelbagai aktiviti Gaya Hidup Rakan Muda.Melahirkan remaja yang berdisiplin, bertanggungjawab, prihatin, mahir, dinamik, proaktif, cergas, berkepimpinan, berkemahiran, berdikari, berbudaya, patriotik, kesukarelaan dan daya juang yang tinggi.  Objektif mewujudkan komuniti yang saling berhubung antara sub komuniti dan individu melalui pelbagai kegiatan Gaya Hidup Rakan Muda. Mewujudkan unsur prihatin, mahir, dinamik sebagai teras pembangunan modal insan golongan belia dengan semangat "Yakin Boleh Gemilang". Membangunkan imej remaja dengan penerapan nilai-nilai positif membina watak, disiplin, hormat-menghormati, setia, bekerjasama, bersatu dan bersemangat patriotik. Memperbanyakkan jaringan hubungan dalam melaksanakan secara bersepadu bersama agensi yang mempunyai kepakaran khusus yang berkaitan dengan Gaya Hidup Rakan Muda. Fungsi [list type="numblocks3"] [list_item]Pembangunan aktiviti Gaya Hidup dan NGO [/list_item] [list_item]Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda [/list_item] [list_item]Pengsektoran Urbanisasi dan Program Khas Rakan Muda [/list_item] [list_item]Sahsiah [/list_item] [list_item]Pengsektoran Berinstitusi [/list_item] [list_item]Pembangunan Infra Rakan Muda [/list_item] [list_item]Dokumentasi & kajian [/list_item] [list_item]Promosi dan publisiti [/list_item] [list_item]Pengsektoran Komuniti [/list_item] [list_item]Sukarelawan Rakan Muda [/list_item] [list_item]Pembangunan Kepimpinan Muda [/list_item] [/list] Piagam Pelanggan [list type="numblocks3"] [list_item]Memberi perkhidmatan yang cepat, mesra dan telus bagi memenuhi kehendak pelanggang;[/list_item] [list_item]Mengekalkan integriti yang tinggi sebagai Penjawat Awam semasa memberi perkhidmatan.[/list_item] [list_item]Memberi khidmat nasihat dan maklumat terkini mengenai Program Rakan Muda kepada remaja seluruh negara melalui pelbagai cara.[/list_item] [list_item]Menjawab semua surat yang diterima oleh Bahagian dalam tempoh 1 minggu.[/list_item] [list_item]Memproses permohonan bantuan daripada pelanggan dan memaklumkan keputusannya dalam tempoh sebulan.[/list_item] [list_item]Sentiasa menambahbaik pelaksanaan program melalui kaedah pemantauan berkesan.[/list_item] [list_item]Memberi peluang kepada remaja Malaysia mengikuti Program Rakan Muda tanpa mengira agama dan keturunan.[/list_item] [list_item]Memastikan pelaksanaan setiap program berpandukan kepada objektif, fungsi dan matlamat Bahagian.[/list_item] [list_item]Meningkatkan jalinan hubungan dan kerjasama dengan pelbagai Agensi Kerajaan, swasta dan badan bukan Kerajaan yang berkaitan dengan Bahagian Pembangunan Rakan Muda.[/list_item] [/tab_item] [tab_item title="Program"] [list type="numblocks3"] [list_item] Malaysian Youth Volunteer Leaders (MyCorps)[/list_item][/tab_item] [tab_item title="Sistem Online"]Malaysian Youth Volunteer Leaders (MyCorps)[/tab_item] [tab_item title=Carta Organisasi"][lightbox src="/ images/JBSN/RAKANMUDA/CARTA_ORGANISASI_RAKANMUDA_2020.png" width="1124" height="795" lightbox="on" border="yes" title="Carta Organisasi Bahagian Pembangunan Rakan Muda" align="left"] Klik pada gambar untuk paparan maksimum. Kemaskini pada 15 March 2018 [/t ab_item][/tabs]
Read 42359 times Last modified on Thursday, 27 February 2020 12:27
More in this category: « Sports Belia »

Hak Cipta Terpelihara © 2020 Jabatan Belia dan Sukan Negara | Dibangunkan oleh Unit Pengurusan Korporat dan Portal, BPM/KBS