home button

Displaying items by tag: visi

Khamis, 17 September 2015 12:29

Visi , Misi , Objektif

VISI

Belia berdaya maju, bersatu-padu, mengamalkan nilai-nilai murni dan masyarakat berbudaya sukan menjelang 2020.

MISI

  • Membina belia yang berketerampilan dalam bidang kepimpinan, kemahiran, keusahawanan dan kesukarelaan.
  • Memupuk semangat patrotisme, perpaduan dan nilai-nilai murni melalui gaya hidup berkualiti.
  • Membentuk generasi muda berwawasan.
  • Menjana budaya sukan melalui penyertaan ramai ke arah masyarakat aktif, cergas dan bersatu.

OBEJKTIF

  • Melahirkan belia yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan, kemahiran, keusahawanan dan kesukarelaan.
  • Memperkasa organisasi belia dan sukan.
  • Mempertingkatkan kesedaran & penyertaan dalam sukan massa.
  • Melahirkan belia remaja yang kreatif, prihatin, mahir dan dinamik.
  • Meningkatkan golongan belia yang bersepadu, berwawasan, bertanggungjawab dan mempunyai nilai-nilai murni.
Tagged under