home button

Info Korporat

Info Korporat (0)

Khamis, 17 Disember 2015 09:43

Peta Lokasi

Written by
Rabu, 16 Disember 2015 11:33

Kumpulan Sasar

Written by
Di dalam merangka perancangan strategik dalam memastikan KBS memainkan peranan sebagai badan induk ke atas pembangunan belia dan sukan, sudah semestinya KBS perlu menentukan kumpulan sasar atau pelanggan yang perlu diberikan perkhidmatan. Penting bagi KBS untuk menentukan kumpulan sasarnya supaya lebih mudah bagi KBS merancang sesuatu program belia dan sukan yang ingin dilaksanakan serta memastikan objektif dan mesej yang ingin disampaikan di dalam sesuatu program itu akan sampai ke kumpulan sasar.

Kumpulan sasar KBS adalah terdiri daripada:

[list type="numblocks3"] [list_item]Semua lapisan masyarakat Malaysia[/list_item] [list_item]Belia berumur di antara 15 hingga 40 tahun (Dasar Pembangunan Belia Nasional)[/list_item] [list_item]Para atlet Sukan Prestasi Tinggi (Akta Majlis Sukan Negara)[/list_item] [list_item]Agensi-Agensi Kerajaan[/list_item] [list_item]Pertubuhan - Pertubuhan Sukan (Akta Pembangunan Sukan 1997)[/list_item] [list_item]Pertubuhan - Pertubuhan Belia[/list_item] [list_item]Pertubuhan - Pertubuhan NGO[/list_item][/list]

Rabu, 16 Disember 2015 10:47

Carta Organisasi JBSN

Written by
[lightbox src="/images/JBSN/carta_organisasi/Carta Organisasi JBSN 2019" width="1124"height="795" lightbox="on"border="yes" title="Carta_Organisasi_JBSN_2019" align="left"]
Rabu, 16 Disember 2015 10:24

Strategi

Written by
Strategi JBSN bagi mencapai objektif tersebut adalah seperti berikut iaitu;

[list type="smallnumber3"] [list_item]Mengukuhkan program-program pembangunan kepimpinan, keusahawanan, kemahiran, kesukarelaan dan pengurusan kepada kumpulan sasar.[/list_item] [list_item]Menyediakan kemudahan dan sokongan kepada pertubauhan belia dan sukan[/list_item] [list_item]Mengukuhkan program-program kesukarelaan dan patrotisme di kalangan kumpulan sasar[/list_item] [list_item]Memaksumumkan program-program kesukarelaan dan patritisme di kalangan kumpulan sasar.[/list_item] [list_item]Memaklsimumkan penggunaan infrastruktur dan kemudahan sukan[/list_item] [list_item]Menyediakan promosi dan pemasaran yang berkesan untuk menarik minat kumpulan sasar[/list_item] [list_item]Memantau dan menilai keberkesanan program[/list_item][/list]

Rabu, 16 Disember 2015 10:03

Piagam Pelanggan

Written by
Bagi mencapai matlamat ini, kami berjanji :-

[list type="smallnumber3"][list_item]Menyediakan 1500 Program Kecergasan kepada rakyat Malaysia dalam tempoh setahun; [/list_item] [list_item]Menyediakan 1500 Program Pembangunan Belia dan Pembangunan Rakan Muda dalam tempoh setahun;[/list_item] [list_item]Memuat naik maklumat semasa atas talian dalam tempoh 2 hari bekerja;[/list_item] [list_item]Mengesahkan penerimaan aduan dan pertanyaan dalam tempoh 1 hari bekerja dan memberikan maklumbalas aduan dalam masa 3 hari;[/list_item] [list_item]Memaklumkan keputusan permohonan bantuan aktiviti yang dikemukakan oleh pertubuhan belia dan badan sukan dalam tempoh 3 hari daripada tarikh mesyuarat; dan [/list_item] [list_item]Memproses bayaran dalam tempoh 14 hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.[/list_item][/list]
-> Prestasi Piagam Pelanggan
Khamis, 17 September 2015 15:38

Piagam Pelanggan

Written by

Bagi mencapai matlamat ini, kami berjanji ;

1. Menyediakan 1500 Program Kecergasan kepada rakyat Malaysia dalam tempoh setahun;

2. Menyediakan 1500 Program Pembangunan Belia dan Pembangunan Rakan Muda dalam tempoh setahun;

3. Memuat naik maklumat semasa atas talian dalam tempoh dua (2) hari bekerja;

4. Mengesahkan penerimaan aduan dan pertanyaan dalam tempoh satu (1) hari bekerja dan memberikan maklumbalas aduan dalam masa tiga (3) hari;

5. Memaklumkan keputusan permohonan bantuan aktiviti yang dikemukakan oleh pertubuhan belia dan badan sukan dalam tempoh tiga (3) hari daripada tarikh mesyuarat; dan

6. Memproses bayaran dalam tempoh 14 hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap
-> Prestasi Piagam Pelanggan

Khamis, 17 September 2015 15:34

Strategi

Written by

Strategi JBSN bagi mencapai objektif tersebut adalah seperti berikut iaitu:

  • Mengukuhkan program-program pembangunan kepimpinan, keusahawanan, kemahiran, kesukarelaan dan pengurusan kepada kumpulan sasar.
  • Menyediakan kemudahan dan sokongan kepada pertubauhan belia dan sukan.
  • Mengukuhkan program-program kesukarelaan dan patrotisme di kalangan kumpulan sasar Memaksumumkan program-program kesukarelaan dan patritisme di kalangan kumpulan sasar.
  • Memaksimumkan penggunaan infrastruktur dan kemudahan sukan.
  • Menyediakan promosi dan pemasaran yang berkesan untuk menarik minat kumpulan sasar.
  • Memantau dan menilai keberkesanan program.
Khamis, 17 September 2015 12:29

Visi , Misi , Objektif

Written by

[quote width="auto" align="none" border="#666" color="#666" title=""] Belia Berdaya Maju, Bersatu-padu, Mengamalkan Nilai-nilai Murni dan Masyarakat Berbudaya Sukan Menjelang 2020[/quote]

MISI

[list type="smallnumber3"]
[list_item]Membina belia yang berketerampilan dalam bidang kepimpinan, kemahiran, keusahawanan dan kesukarelaan.[/list_item]
[list_item]Memupuk semangat patrotisme, perpaduan dan nilai-nilai murni melalui gaya hidup berkualiti.[/list_item]
[list_item]Membentuk generasi muda berwawasan.[/list_item]
[list_item]Menjana budaya sukan melalui penyertaan ramai ke arah masyarat aktif, cergas dan bersatu.[/list_item] [/list]

OBJEKTIF

[list type="smallnumber3"]
[list_item]Melahirkan Belia Yang Mempunyai Ciri-Ciri Kepimpinan, Kemahiran, Keusahawanan Dan Kesukarelaan[/list_item]
[list_item]Memperkasa organisasi belia dan sukan[/list_item]
[list_item]Mempertingkatkan kesedaran & penyertaan dalam sukan massa[/list_item]
[list_item]Melahirkan belia remaja yang kreatif, prihatin, mahir dan dinamik.[/list_item]
[list_item]Meningkatkan golongan belia yang bersepadu, berwawasan, bertanggungjawab dan mempunyai nilai-nilai murni[/list_item][/list]

Khamis, 17 September 2015 12:26

Latar Belakang

Written by

Kementerian Belia Dan Sukan telah di tubuhkan pada 3 Mei 1964 dan dikenali dengan nama Kementerian Kebudayaan, Belia Dan Sukan. berikutan dengan penubuhan Kementerian Kebudayaan, Kesenian Dan Pelancongan pada 20 Mei 1987, fungsi kebudayaan telah diletakkan di bawah kementerian berkenaan.

Pada tahun 2000 Jabatan Belia Dan Sukan Negara telah ditubuhkan dengan diketuai oleh seorang Ketua Pengarah, tiga orang Timbalan Ketua Pengarah iaitu Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Belia, Pembangunan Sukan dan Pembangunan Rakan Muda. Manakala bahagian pengurusan & perkhidmatan sokongan diketuai oleh seorang pengarah dan diikuti oleh 15 orang pengarah di Jabatan Belia Dan Sukan Negeri dan 116 Pejabat Belia dan Sukan Daerah.