BANTING, 4 FEBRUARI 2020 – Presiden Taekwondo Negeri Selangor C.K. Karan berkunjung ke Pejabat Belia dan Sukan Daerah Kuala Langat bagi menjalinkan kerjasama melalui program yang akan dilaksanakan di daerah Kuala Langat. Melalui perjumpaan ini juga Taekwondo Negeri Selangor ingin mewujudkan jalinan dan jaringan yang baik terutamanya menggunapakai kemudahan-kemudahan sukan yang wujud di daerah Kuala Langat.

Disediakan oleh :Nor hasida binti Saharsemi, PBSD Kuala Langat
Disunting oleh : Marshamira binti Ahmad, PBSD Kuala Langat