SELAYANG PANDANG, 28 FEBRUARI 2020 – Aset-aset lama dan yang telah rosak di Pejabat Belia dan Sukan Daerah (PBSD) Gombak telah berjaya menjalani proses Pelupusan Aset Secara Musnah (PASM) dengan mendapat kelulusan dari Jabatan Belia dan Sukan Negara. Proses PASM ini melibatkan Jabatan Pelupusan Sisa Pepejal Majlis Perbandaran Selayang (MPS) dengan menghantar seramai lima (5) orang kakitangan mereka beserta dua sebuah Lori Roro bagi melancarkan proses pelupusan aset PBSD Gombak.

Disediakan oleh : Mohd Syazwan bin Abdul Rahman, PBSD Gombak

PELUPUSAN ASET PBSD GOMBAK 2020