SABAK BERNAM, 7 JULAI 2020 - Jabatan Belia dan Sukan (JBS) Selangor telah melantik beberapa orang pegawai di peringkat jabatan untuk menganggotai Pasukan Task Force Tabung Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Ekonomi Belia (TKWAPEB) JBS Selangor. Salah seorang pegawai yang telah dilantik adalah Encik Sazali bin Abdul Samad, Pegawai Cawangan Pembangunan Potensi Remaja, Bahagian Pembangunan Rakan Muda.

Pasukan Task Force tersebut telah mengambil inisiatif untuk menjejaki peminjam-peminjam TKWAPED di seluruh daerah di Selangor. Daerah pertama yang dilawati adalah Daerah Sabak Bernam. Lawatan ini merupakan langkah untuk mengemaskini maklumat terkini peminjam.

Disediakan oleh : Azlan bin Sap, Bahagian Pembangunan Rakan Muda

RM 1.5