SHAH ALAM, 6 JANUARI 2022 - Hebahan ini khas buat belia-belia di negeri Selangor yang berminat untuk menyertai Skuad Sukarelawan Pasca Banjir KBS. Skuad ini perlu sentiasa bersedia untuk dipanggil pada bila-bila masa bagi misi pasca banjir di Negeri Sembilan, Melaka atau Johor. Untuk maklumat lanjut, segeralah hubungi 03-88713724 atau scan QR Code di posterbagi menghubungi pegawai perhubungan di lokaliti anda. Disediakan oleh : Nad Salleh, Bahagian Pembangunan Rakan Muda