BANGI, 20 FEBRUARI 2020 – Telah berlangsung Bengkel Pembangunan Belia 2020 pada 18-20 Februari 2020 bertempat di Institut Semarak Felda (ISEF) Bangi. Bengkel ini dihadiri oleh para pegawai belia dari seluruh negeri. Bengkel ini bertujuan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang perancangan program pembangunan belia sepanjang tahun 2020. Selain itu, bengkel ini juga merupakan sebagai salah satu platform perkongsian idea dan maklumbalas berkaitan pelaksanaan program agar selari dengan halatuju dan pelan strategic kementerian.

Disediakan oleh : Noor Faizah binti Jaafar Shah, Bahagian Pembangunan Belia

Disunting oleh  : Norsuzila Ernie binti Zinuddin, Bahagian Pembangunan Belia