home button

Sabah

KUDAT, 24 April 2022 - Perbincangan Spesifikasi Kerja-Kerja Penyelenggaraan Pejabat Belia dan Sukan (Persekutuan) Bahagian Kudat bersama YBhg. Encik Apui Jan, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan (Persekutuan) Negeri Sabah.

Turut hadir, Encik Fedrius Bin Jumi, Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Sukan, Jabatan Belia dan Sukan (Persekutuan) Negeri Sabah dan Puan Nyuk Yin Tseu, Pegawai Belia dan Sukan (P) Bahagian Kudat.

#JBSNM
#TeamJBSN
#JBSNBersama
#jbssabah

Disediakan oleh
Ryandie Angsukup
JBSN Sabah

KOTA BELUD, 22 April 2022 - Lawatan Tapak Cadangan Mini Kompleks Sukan Pintasan oleh YBhg. Encik Apui Jan, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan (Persekutuan) Negeri Sabah.

Turut hadir, YBrs. Encik Fedrius Bin Jumi, Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Sukan merangkap Pegawai Pembangunan, Jabatan Belia dan Sukan (Persekutuan) Negeri Sabah dan Encik Jafrin Bin Nordin, Penolong Pegawai Belia dan Sukan, Pejabat Belia dan Sukan (Persekutuan) Bahagian Kudat.

#JBSNM
#TeamJBSN
#JBSNBersama
#jbssabah

Disediakan oleh
Ryandie Angsukup
JBSN Sabah

KOTA KINABALU, 20 April 2022 - Pegawai Belia dan Sukan (Persekutuan) Bahagian Pantai Barat Encik Syivero Patrick telah mempengerusikan perbincangan untuk perancangan Program Rakan Muda Day Out bersama Puan Sukarni Binti Sidik dan Encik Andy Suhardy Bin Sarbini bersama Cik Nur Fadilah Binti Mohamad yang merupakan salah seorang mentor untuk Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda.

Perancangan program ini diharapkan dapat menarik lebih ramai belia untuk menyertai program ARPRM pada masa akan datang khususnya di Bahagian Pantai Barat.

Oleh:
Sukarnih binti Sidik
PBSB Pantai Barat

KOTA KINABALU, 20 April 2022 - Pegawai Belia dan Sukan Persekutuan Bahagian Pantai Barat, Encik Syivero Patrick telah mempengerusikan Mesyuarat Pengurusan dan Pentadbiran Pejabat Belia dan Sukan (Persekutuan) Bahagian Pantai Barat Bil2/2022 hari ini.

Mesyuarat telah membincangkan dan menerima laporan program-program yang telah dan akan dilaksanakan khususnya berkenaan dengan pengurusan dan pentadbiran pejabat serta penyelarasan dan perancangan program bagi tahun 2022.

Oleh:
Sukarnih binti Sidik
PBSB Pantai Barat