BAGAN DATUK, 18 Feb 2021- Selaras dengan Misi Majlis Keselamatan Negara (MKN) untuk memutuskan rangkaian Pendemik Covid-19 ini yang melanda Negara kita hampir mencecah setahun tiga bulan. Kementerian Belia dan Sukan Malaysia di bawah unit Pembangunan Rakan Muda telah mengambil inisiatif bagi membantu pihak MKN memutuskan rangkainan pendemik ini melalui sector sukan dengan mewujudkan satu program dibawah Rakan Muda iaitu Rakan Muda Sport Bubble Volunteer (RMSBV). Program ini diwujudkan bertujuan untuk melantik sukarelawan bagi memantau dan menasihati mana-mana aktiviti penganjuran sukan bagi melaksanakan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak MKN.Tidak terkecuali di Daerah Bagan Datuk,Program ini telah mendaftarkan seramai 17 orang sukarelawan dan diberikan taklimat secara atas talian yang disampaikan oleh Penolong Pegawai Belia dan Sukan Daerah Bagan Datuk dan turut sera dalam taklimat ini Pegawai Belia dan Sukan Daerah Bagan Datuk.Taklimat ini dibuat bagi menerangkan kepada semua sukarelawan ini tentang peranan dan tugas sebagai sukarelawan sport bubble di vanue sukan yang akan bertugas kelak.

 

DISEDIAKAN OLEH : PEJABAT BELIA DAN SUKAN DAERAH BAGAN DATUK