IPOH 12 Mei 2022- Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perak telah menerima pasukan auditor seramai 2 orang dari Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia (CGSO) Negeri Perak diketuai En. Aminuddin Bin Ramli, Penolong Pengarah Pejabat KPKK Negeri Perak.
Tujuan inspektorat keselamatan pelindungan jabatan adalah untuk meningkatkan komitmen Jabatan agar sentiasa konsisten dalam mengamal, melaksana dan menguatkuasakan keselamatan perlindungan di tahap yang terbaik sehingga diberi pengiktirafan di peringkat tertinggi selaras dengan Dasar Keselamatan Pelindungan sebagimana termaktub dalam peruntukan Akta Rahsia Rasmi 1972.