LIPIS, 12 MAC 2020 - Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Daerah (JKTD) Bilangan 2 Tahun 2020 telah diadakan pada 2 Mac yang lalu bertempat di Bilik Gerakan Pejabat Daerah dan Tanah Lipis. Mesyuarat yang telah bermula jam 9.00 pagi itu membincangkan beberapa agenda yang melibatkan aktiviti, program serta perkembangan semasa yang berlaku dalam daerah ini. Pegawai Belia Dan Sukan Daerah Lipis, Encik Mohd Hafizul Hamid hadir mesyuarat tersebut.

Disediakan oleh: Norraziah Yaakub (PBSD Lipis)

Disunting & Disemak oleh: Nor Dalilah Mohamad Tajuddin, Pentdabir Portal JBS Pahang