Johor Bahru, 21 Januari 2020 – Satu taklimat berkaitan Pelan tindakan Wanita dalam sukan Peringkat Zon Selatan telah diadakan pada 21 Januari 2020 bertempat di Dewan Kuliah, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor Bahru.  Pelan ini merupakan draf akhir yang akan dilancarkan pada 7 Mac 2020.