JASIN, 30 Jun 2022 - Pejabat Pertanian Daerah Jasin diketuai Othman Omar memberi taklimat ringkas berkenaan teknik tanaman menggunakan sistem fertigasi hidroponik kepada kakitangan Pejabat Belia dan Sukan Daerah Jasin.
.
Sekalung penghargaan dan terima kasih kepada Pejabat Pertanian Daerah Jasin atas pemberian set fertigasi tersebut.
.
Projek Pertanian Bandar Kategori Komuniti Peringkat Daerah Jasin 2022 memilih PBSD Jasin untuk menerima set fertigasi bernilai RM3,000.

#PBSDJasin