MELAKA TENGAH, 13 Jun 2019 – Pejabat Belia dan Sukan Daerah Melaka Tengah dan Y-Centre KBS UTC telah mengadakan Mesyuarat Pengurusan bagi membincangkan hal – hal berkaitan pentadbiran dan unit Sukan, Belia, Rakan Muda serta Pentadbiran Y-Centre KBS UTC Melaka .
Mesyuarat di pengerusikan oleh Puan Norazlin bte Sarun. Mesyuarat ini diadakan pada jam 9.30 pagi dan bertempat di Y-Centre KBS UTC Melaka