PP84 2 PP84 1

PASIR PUTEH, 9 OGOS 2020 – Bermula tahun 2018 Sekolah Menengah Kebangsaan Gaal mula bekerjasama dengan Pejabat Belia dan Sukan Daerah Pasir Puteh untuk menghantar penyertaan pelajar menyertai Program Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda (ARPRM). Melihat kearah pelajar lebih peka kepada pesekitaran maka program tersebut diteruskan sehingga kini.

Satu kunjungan hormat diadakan bagi penyerahan Sijil Pentauliahan Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda (ARPRM) Pingat Gangsa 2019 melalui Puan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Gaal.

Disediakan oleh: Urusetia Portal Pejabat Belia Dan Sukan Daerah Pasir Puteh