Desaru, Kota Tinggi, 13 MAC 2022 - Lawatan Pemantauan dan Inspektorat Kemudahan Prasarana Belia dan Sukan 2022 oleh Dr Hasmat , Pengarah Pengurusan dan Perkhidmatan Sokongan Jabatan Belia dan Sukan Negara, KBS ke Kompleks Rakan Muda Sukan Air dan Udara (KRMSAU) Desaru. Disediakan oleh KRMSAU