PUTRAJAYA, 13 Februari 2018- Bagi Membantu Para Belia Yang Dikategorikan Sebagai Belia Berisiko, Satu  Bengkel Perbincangan  Berkaitan Instrumen Psikometrik Pemilihan Peserta  Dan Modul  Jati Diri Telah Diadakan Di Podium KBS Dan Dihadiri Seramai  28  Orang Peserta Terdiri Daripada Pakar Rujuk Dari UPM, Pegawai JKM , Pegawai Insistiut Sosial Malaysia Serta  Agensi Di Bawah Kementerian Belia Dan  Sukan. Program Ini Yang Dinamakan Sebagai Program Keusahawanan Belia (B-Best) Adalah Melalui Transformasi Program 3K Belia Bestari Yang Dilaksanakan Oleh KBS Pada Satu Ketika Dahulu. Perbincangan Ini Menjurus Kepada Pembangunan Instrumen Psikometrik Bagi Pemilihan Peserta Dan Modul Jatidiri  Bagi Mendidik Belia Berisiko Ini Menceburi Bidang Keusahawanan Dan Mendekati Mereka Dengan Minat Yang Mereka Inginkan.