Bahagian Pembangunan Belia

Jabatan Belia dan Sukan Negara, Kementerian Belia dan Sukan telah mengadakan Sesi Bual Polisi Belia bersama YB Timbalan Menteri Belia dan Sukan secara atas talian. Sesi bual Polisi belia tersebut telah berjaya diadakan sebanyak dua sesi iaitu sesi pertama pada 18 Februari 2021 bersama kepimpinan Majlis Belia Malaysia, Negeri dan Daerah manakalan sesi kedua pada 18 Mac 2021 bersama kepimpinan mahasiswa Institut Pengajian Tinggi. Sesi tersebut telah dipengerusikan oleh YB Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia.

Sesi tersebut turut dihadiri oleh Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara, Pendaftar Pejabat Pertubuhan Belia (ROY), Setiausaha Bahagian Dasar dan Strategik, Pegawai Eksekutif IYRES, Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Belia, Timbalan Pembangunan Rakan Muda, Pengarah Negeri Jabatan Belia dan Sukan Negeri di seluruh Malaysia dan Presiden Majlis Belia Malaysia (MBM).

Pelaksanaan Sesi Bual Polisi atas talian ini telah dikendalikan oleh Cawangan Pembangunan Kepimpinan, Bahagian Pembangunan Belia, Jabatan Belia dan Sukan Negara. Tempoh pelaksanaan bagi setiap sesi bual polisi tersebut adalah selama 2 jam untuk mendapatkan maklum balas mengenai ketersediaan belia ke arah perubahan polisi transisi peralihan kepimpinan belia, membincangkan isu-isu lain berkaitan transisi peralihan kepimpinan belia, mewujudkan semangat ukhuwah dan kerjasama dalam membincangkan sesuatu perkara berkaitan dengan kehendak dan aspirasi belia masa kini dan mendengar dan mendapatkan cadangan idea-idea terkini dalam memaju belia ke tahap yang lebih tinggi sesuai dengan peredaran masa.

Seramai 478 penonton telah dicapai sepanjang pelaksanaan 2 siri Sesi Bual Polisi tersebut. Penonton boleh berinteraksi secara langsung dengan YB Timbalan Menteri Belia dan Sukan dengan melontarkan soalan dan isu-isu berkaitan peralihan transisi kepimpinan belia.

PUTRAJAYA, 16 APRIL 2021 - Majlis Bacaan Yasin Jabatan Belia dan Sukan Negara telah dianjurkan oleh Bahagian Pembangunan Belia, Majlis ini bertujuan untuk mengukuhkan lagi hubungan antara kakitangan Jabatan Belia dan Sukan Negara. Sesi bacaan telah diketuai oleh Encik Mohd Hafiz bin Asmani. 

Setia Alam, 15 April 2021. Sesi perbincangan berkaitan jalinan kerjasama antara Kementerian Belia dan Sukan bersama syarikat Top Glove Corporation Berhad yang telah dihadiri oleh Setiausaha Sulit Kanan, Timbalan Menteri Belia dan Sukan En. Nik Azmi bin Nik Ahmad Fathil, Ketua Sekretariat Skim Perantisan Nasional, Pn. Suraya binti Sulaiman dan wakil dari Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia, En. Mohd Faisoul bin Hashim.

 
Pihak Top Glove menyediakan hampir 4000 peluang pekerjaan pelbagai bidang dengan gaji permulaan RM1600.00 berelaun tetap dan juga peluang untuk pelajar ILKBS membuat latihan industri dengan elaun sebanyak RM1000 sebulan yang akan diserap bekerja mengikut prestasi yang ditunjukkan semasa latihan industri. 
 
Top Glove juga menyediakan penginapan kepada pelajar-pelajar yang menjalani latihan industri dan pekerja yang layak. Top Glove juga menyediakan laluan kerjaya yang bagus kepada pekerja yang  ingin meningkatkan kerjaya mereka. 
 
Antara bidang-bidang yang sangat diperlukan adalah bidang Mekanikal, Elektrikal, Pembuatan , Warehouse, Logistik, Pembungkusan dan banyak lagi.
 
Top Glove sangat berharap dapat menjalinkan kerjasama dengan KBS bagi memberi peluang pekerjaan kepada belia dan seterusnya dapat mengembangkan lagi perniagaan mereka dengan membantu belia dalam menyediakan tenaga mahir di dalam bidang yang berkaitan.
Karnival Kerja Up

 12 April 2021, Kuala Lumpur - Karnival Kerja Up 2021 telah diadakan di Pusat Komuniti Setiawangsa, Kuala Lumpur. Program ini anjuran Kementerian Sumber Manusia dan melibatkan beberapa agensi kerajaan dan syarikat. Antara perkhidmatan yang disediakan adalah:

1. Sesi temuduga bersama majikan dari pelbagai industri
2. Klinik resume dan temuduga
3. Khidmat nasihat keusahawanan dan kewangan dan latihan kerjaya
4. Semakan pendaftaran e-kasih 2021
5. Pendaftaran perniagaan
6. Bimbingan/ Kaunseling kerjaya
Kementerian Belia dan Sukan terlibat bagi mengadakan pameran berkaitan Program Skim Perantisan Nasional. Rakan Kolaborasi SPN, Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran (PKPB) turut hadir bersama 17 buah syarikat dan 65  orang telah ditawarkan pekerjaan. 33 orang  akan melaporkan diri di syarikat pada 19 Mei 2021. Penyerahan surat Penempatan juga diberikan kepada perantis yang berjaya dalam temuduga yang disampaikan oleh YB Menteri Sumber Manusia diiringin Ketua Pegawai Eksekutif PERKESO dan Ketua Sekretariat SPN, KBS.
YB TImbalan Menteri Belia dan Sukan turut hadir menyantuni pencari kerja yang hadir dan  meluangkan masa membuat lawatan ke booth pameran agensi kerajaab serta  syarikat-syarikat.