TRONOH, PERAK, 14 FEBRUARI 2020 - Jawatankuasa ICT Akademi Pembangunan Belia Malaysia (APBM) Batu Gajah, Perak telah mengadakan mesyuarat jawatankuasa tersebut pada hari ini bertempet di Bilik Mesyuarat APBM Batu Gajah, Perak.Mesyuarat tersebut yang diadakan secara berkala iaitu 4 kali setahun telah dipengerusikan oleh Encik Azlan Bin Hussain, Timbalan Pengarah APBM Batu Gajah dan turut dihadiri oleh Ketua-Ketua Cawangan APBM Batu Gajah, Perak.Dalam mesyuarat tersebut, beberapa perkara penting telah dilaporkan dan dibincangkan bersama termasuklah pembahagian semula tugas-tugas ahli jawatankuasa ICT di jabatan dan isu dan masalah ICT yang sering terjadi di jabatan ini.