faq    hubungi   maklumbalas   peta

Bagi mencapai matlamat tersebut kami berjanji :

  • Menyediakan 100 Program Kecergasan kepada rakyat Malaysia dalam tempoh setahun; 
  • Menyediakan 100 Program Pembangunan Belia dan Pembangunan Rakan Muda dalam tempoh setahun;
  • Memuat naik maklumat semasa atas talian dalam tempoh dua (2) hari bekerja;
  • Mengesahkan penerimaan aduan dan pertanyaan dalam tempoh satu (1) hari bekerja dan memberi maklumbalas aduan dalam masa tiga (3) hari bekerja;
  • Memaklumkan keputusan permohonan bantuan aktiviti yang dikemukakan oleh pertubuhan belia dan badan sukan dalam tempoh tiga (3) hari daripada tarikh mesyuarat; dan 
  • Memproses bayaran dalam tempoh 14 hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap
  •  


 

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Pink Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction