faq    hubungi   maklumbalas   peta

PIAGAM PELANGGAN Kami Warga Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor akan sentiasa komited dalam memberikan perkhidmatan yang bersih, cekap, tepat dan cepat dalam suasana mesra serta pertimbangan yang adil dan saksama kepada semua pelanggan tanpa mengira umur, jantina, keturunan, agama atau taraf sosio-ekonomi dalam menjalankan tugas kami. Bagi mencapai matlamat tersebut kami berjanji :

  • Memproses bayaran dalam tempoh empat belas (14) hari dengan syarat dokumen dikemukakan adalah lengkap;
  • Memaklumkan keputusan permohonan bantuan aktiviti yang dikemukakan oleh pertubuhan belia dan badan sukan dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh mesyuarat;
  • Memberi maklumbalas tempahan Kompleks rakan Muda Klang dalam tempoh dua (2) hari bekerja;
  • Memberi maklumbalas sebarang aduan menerusi Portal Jabatan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja;
  • Mengesahkan penerimaan aduan dan pertanyaan dalam tempoh satu (1) hari bekerja dan memberikan maklumbalas aduan dalam masa tiga (3) hari;
  • Memaklumkan keputusan permohonan bantuan aktiviti yang dikemukakan oleh pertubuhan belia dan badan sukan dalam tempoh tiga (3) hari daripada tarikh mesyuarat.


PRESTASI PIAGAM PELANGGAN
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Pink Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction